ทีเอ็มบี ปลื้มผลสำเร็จ “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์” ลุยครบแล้วทุกภูมิภาค

ทีเอ็มบี ปลื้มผลสำเร็จ “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์” ลุยครบแล้วทุกภูมิภาค

ทีเอ็มบี ปลื้มความสำเร็จการจัดกิจกรรม “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์” ปี 2562 กิจกรรมให้ความรู้และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในภูมิภาคกับทีเอ็มบี ครบทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ ระยอง อุดรธานี เชียงใหม่ และปทุมธานี นับเป็นกิจกรรมต่อยอดวิสัยทัศน์ของธนาคารที่ต้องการให้เอสเอ็มอี “ได้มากกว่า” ผ่านหลักสูตร “LEAN Supply Chain by TMB” มุ่งเพิ่มศักยภาพเอสเอ็มอี เพื่อสู้กับความท้าทายในโลกยุคดิจิตอลนี้ พร้อมแนวทางเดินหน้าต่อปี 2563 ยังมีกิจกรรมดีๆ โดนใจต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้เอสเอ็มอีมีโอกาสเติบโตที่ยั่งยืน

คุณสุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กิจกรรม ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์ (TMB SME on Tour) เป็นกิจกรรมให้ความรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในภูมิภาคกับทีเอ็มบี โดยในปี 2562 นี้ ธนาคารได้เดินสายจัดกิจกรรมไปครบแล้วทั้ง 4 จังหวัดที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ครอบคลุมเกือบทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ระยอง อุดรธานี เชียงใหม่ และล่าสุด ปทุมธานี ซึ่งในแต่ละครั้งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก รวมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าร่วมมากกว่า 500 ราย

ทั้งนี้ กิจกรรม “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์” ต่อยอดมาจากวิสัยทัศน์ของทีเอ็มบี ซึ่งต้องการให้เอสเอ็มอี “ได้มากกว่า” (Get MORE with TMB) ด้วยการสนับสนุนให้มีโอกาสเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยนำ LEAN Supply Chain by TMB มาเป็นแกนหลัก โดยเป็นหลักสูตรที่ช่วยจุดประกายแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการลดต้นทุนภายในองค์กรเพื่อสร้างผลกำไร หลักสูตรนี้ได้มีการกระชับให้สั้นลง ออกแบบเป็นกิจกรรมที่สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นภายในระยะเวลา 1 วัน เหมาะสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกประเภทและทุกกลุ่มอุตสาหกรรมสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเองได้จริงในทันที

“ทีเอ็มบี เรามีความเชื่อมั่นว่าองค์ความรู้ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจ จึงได้ริเริ่มโครงการ LEAN Supply Chain by TMB ขึ้น โดยธนาคารนำมาใช้ภายในองค์กรเองและพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง จึงต้องการส่งมอบสิ่งดีๆ เหล่านี้ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่เรามองว่าเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจประเทศ มีส่วนสำคัญต่อการเติบโตคิดเป็น 42% ของจีดีพี และมีการจ้างงานสูงถึง 82% หรือมากกว่า 10 ล้านคน” คุณสุกัญญา กล่าว

โดยกิจกรรม “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์” นี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ความสำเร็จของเอสเอ็มอี ไม่ใช่เพียงแค่จุดหมายปลายทาง แต่รวมไปถึงความเข้าใจ การเติมเต็มและต่อยอดธุรกิจไปด้วยกัน เพื่อให้เอสเอ็มอีเติบโตได้อย่างยั่งยืน หรือ The journey to success” ซึ่ง ทีเอ็มบี พร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดและเป็นพันธมิตรที่จะร่วมเดินทางเพื่อสร้างการเติบโตไปพร้อมๆ กับเอสเอ็มอี ขณะเดียวกันยังต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้ได้เห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กรธุรกิจ

นอกจากนี้ จากการจัดกิจกรรมหลายครั้งที่ผ่านมา พบว่าเอสเอ็มอีในภูมิภาคส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกัน นั่นก็คือ การมีต้นทุนเพิ่มขึ้น กำไรลดลง รวมไปถึงการมีขั้นตอนการทำงานเกินความจำเป็น และในบางครั้งยังพบว่าต้องเสียเวลาไปกับการเคลื่อนที่ในระยะทางไกล เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เรียกว่าความสูญเปล่าที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถกำจัดและพลิกธุรกิจให้มีกำไรเพิ่มขึ้นจากภายในองค์กรเองได้

“เราจัดเป็นกิจกรรมกึ่งเวิร์กช็อปครึ่งวันสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยก่อนที่จะเริ่มงานจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้ตรวจสุขภาพองค์กรธุรกิจของตนเองก่อนว่าเป็นอย่างไร จากนั้นภายในกิจกรรมจะมีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำเวิร์กช็อปให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้ร่วมเล่นกิจกรรม และเกมต่างๆ ที่สะท้อนแนวคิด LEAN Supply Chain โดยการหามุมมองร่วมกันเพื่อนำมาซึ่งบทสรุปสุดท้าย นั่นคือแนวทางการลดความสูญเปล่าในระหว่างการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ” คุณสุกัญญา กล่าวและทิ้งท้ายด้วยว่า ทีเอ็มบี จะยังคงสรรหากิจกรรมดีๆ แบบเดียวกันนี้ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี แต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นขอให้ติดตามต่อไป