ชิม ช้อป ใช้ 1,000 บาท ใช้ซื้อทองได้! คลังยัน โครงการนี้ไม่มีสวมสิทธิ์แน่นอน

ชิม ช้อป ใช้ 1,000 บาท ใช้ซื้อทองได้! คลังยัน โครงการนี้ไม่มีสวมสิทธิ์แน่นอน

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการชิม ช้อป ใช้ ในส่วนกระเป๋าเงินแรก ที่ได้รับการอุดหนุนจากกระทรวงการคลังรายละ 1,000 บาท สามารถนำไปซื้อทอง จากร้านขายทองที่ร่วมโครงการได้

แต่ในส่วนกระเป๋าที่สอง ที่ผู้รับสิทธิ์จะได้รับเงินคืน (แคชแบ็ค) 15% หรือไม่เกิน 4,500 บาท ในวงเงินใช้จ่าย 30,000 บาทต่อรายนั้น ไม่สามารถนำไปซื้อทองคำได้ และไม่อนุญาตให้ร้านทองเข้าร่วมโครงการ โดยคลังจะชดเชยเฉพาะร้านค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าโอท็อป เป็นต้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

สำหรับในช่วง 10 วันแรก มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์มาตรการชิม ช้อป ใช้ เต็มตามโควตา 1 ล้านรายทุกวัน โดยมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านวันละประมาณ 2 แสนราย ซึ่งระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนต่อเนื่องจนกว่าจะครบ 10 ล้านราย ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. เวลา 00.00 น.เช่นเดิม จนกระทั่งครบกรอบเวลา 30 พ.ย. 2562

ทั้งนี้ การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ลงทะเบียน 7 วันแรกเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้ได้รับสิทธิ์ 5,538,368 ราย ซึ่งผู้ลงทะเบียน 6 วันแรกได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์แล้วจำนวน 4,723,592 ราย สำหรับอีก 814,776 ราย จะได้รับภายในวันนี้ มีผู้เข้ายืนยันตัวตนในแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” แล้ว 3,902,443 ราย โดยยืนยันตัวตนสำเร็จ 2,719,267 ราย และมีผู้ที่ยังไม่ได้ติดตั้งแอพพลิเคชั่น 821,149 ราย

นายลวรณ กล่าวว่า ยืนยันว่าโครงการชิมช้อปใช้ ไม่มีการสวมสิทธิ์ เพราะเป็นการยืนยันตัวตนทุกขั้นตอน ด้วยความรอบคอบ กรณีที่มีผู้ขอใช้สิทธิ์ แต่ปรากฏว่าระบบแจ้งว่า มีผู้ใช้สิทธิ์ไปแล้วจึงเป็นไปไม่ได้

แต่ถ้าเป็นกรณีมีผู้กรอกข้อมูลบัตรประชาชน เลขบัตรผิด ทำให้เจ้าของเลขตัวจริง ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ก็มีโอกาสเกิด แต่มีความเป็นไปได้น้อยมาก โดยผู้ที่ถูกคนอื่นกรอกหมายเลขผิด สามารถมาขอลงทะเบียนซ้ำได้ ตามขั้นตอน เพื่อขอรับสิทธิ์ได้ตามปกติ