ม.รามฯ ใจดีเว้นค่าลงทะเบียน น.ศ.โดนน้ำท่วม 1 เทอม ด้านเครือข่ายหอพักติดดาวรอบมหา’ลัยให้อยู่ฟรี

เมื่อวันที่ 27 กันยายน ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) เปิดเผยว่า ตามที่เกิดเหตุอุทกภัยในหลายจังหวัด ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก รวมทั้ง มีนักศึกษา ม.ร.ในพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วย มหาวิทยาลัยเห็นควรให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยมีมติให้ยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการลงทะเบียนเรียนเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ในภาค 2 ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ ต้องเป็นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย

“นอกจากนี้ ยังมีความช่วยเหลือจากเครือข่ายหอพักติดดาวโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งรามฯ 1 และรามฯ 2 ที่ยินดีช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ โดยมีหอพักหลายแห่งที่จะยกเว้นค่าเช่าให้แก่นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยดังกล่าว เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาด้วย” ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าว

ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับการยกเว้นค่าลงทะเบียน สามารถแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่งานแนะแนวจัดงานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย โทร. 0-2310-8080 และสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับการยกเว้นค่าเช่าหอพัก ประสานรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 โทร. 0-2310-8045-47