ผู้ป่วยทะลัก! อภัยภูเบศร เปิดคลินิกกัญชารอบ 4 แห่รับ “ศุขไสยาสน์” ช่วยนอนหลับ

ผู้ป่วยทะลัก! อภัยภูเบศร เปิดคลินิกกัญชารอบ 4 แห่รับ “ศุขไสยาสน์” ช่วยนอนหลับ

ข่าวแจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ทำการเปิด “คลินิกกัญชา” เป็นครั้งที่ 4 ปรากฏมีผู้ป่วยเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก โดยในครั้งนี้ เป็นวันแรกที่มีการจ่ายตำรับแผนไทยที่มีกัญชาผสมอยู่คือ ”ตำรับศุขไสยาสน์” โดยแพทย์แผนไทย ร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันและเภสัชกร ซึ่งผลิตโดย โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น โดยการสนับสนุนของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ทำการส่งให้แก่โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย ทั้ง 13 แห่ง จำนวน 1,950 ซอง โรงพยาบาลละ 150 ซอง สำหรับช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับ ช่วยให้เจริญอาหาร

ทั้งนี้ ผู้ป่วยต้องผ่านการตรวจคัดกรอง ความเหมาะสมในการจ่ายยา โรคประจำตัว และข้อห้ามใช้ เข้ารับการตรวจและประเมินโดยแพทย์แผนไทย โดยแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ และอื่นๆ ตามความเหมาะสมของอาการผู้ป่วย รวมไปถึงระบบการติดตามผลจากแพทย์แผนไทย โดยการโทรศัพท์สอบถาม ผลการใช้ใน 1 วันหลังรับประทาน ทุก 2 สัปดาห์ และ 1 เดือน เพื่อให้ทราบผลและอาการไม่พึงประสงค์ของยา โดยกำหนดการรับประทาน ครั้งละ 0.5 กรัม ละลายกับน้ำกระสายยา น้ำกระสายยาที่ใช้ คือ น้ำผึ้งรวง 1 ช้อนชา (5 ซีซี)  ถ้าหาน้ำกระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ำต้มสุกครึ่งแก้ว (125 ซีซี) แทน

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำฉลากยาช่วย และบทสวดมนต์ สัพพีติโยฯ สวด 3 จบ ตามที่ระบุในคัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ เพื่อเป็นการฝึกจิตและสมาธิ ส่งเสริมให้การนอนหลับดีขึ้น ทั้งนี้ หากการติดตามผลอาการคงที่ แพทย์แผนไทยจะประเมินการเพิ่มขนาดยา ครั้งละ 0.5 กรัม (ไม่เกิน 1 กรัม) เมื่อเพิ่มจนถึง 2 กรัม แล้วอาการยังไม่ดีขึ้น อาจมีการพิจารณาจ่ายยาตำรับแผนไทยอื่นไปด้วย ตามดุลยพินิจของแพทย์แผนไทย

สำหรับคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยนั้น ขณะนี้ได้เปิดให้บริการเบื้องต้นจำนวน 13 แห่ง ในสถานบริการสุขภาพ 13 เขตสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลระดับอำเภอ ยกเว้นโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี แห่งเดียวที่เป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัด โรงพยาบาล 12 แห่งที่เหลือ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โรงพยาบาลหนองฉาง จ.อุทัยธานี โรงพยาบาลเสาไห้ จ.สระบุรี โรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ โรงพยาบาลพนา จ.อำนาจเจริญ โรงพยาบาลท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลป่าบอน จ.พัทลุง และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กทม.

โดย คลินิกกัญชา ทุกแห่งดังกล่าว จะดำเนินการภายใต้โครงการ “กัญชา อภัยภูเบศร โมเดล” เป็นต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับคนไทยมากที่สุด โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับอนุญาตให้ปลูก ผลิต และจ่ายยากัญชา เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาโรคกรณีผู้ป่วยรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้ผล โดยคลินิกจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ที่ 4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลินิกกัญชาทางการแพทย์ อภัยภูเบศร 037-211-289 ในวันและเวลาราชการ