รัฐบาล เคาะแล้ว! เยียวยาน้ำท่วม หลังละ 5,000 บาท แจงหลักเกณฑ์ใครมีสิทธิ์ได้

“บิ๊กป้อม” เผย มติครม. เคาะจ่ายเยียวยาเหยื่อน้ำท่วม 5 พันบาทต่อครัวเรือน มั่นใจสิ้นเดือนก.ย. โอนถึงมือปชช. ลั่นการจ่ายต้องโปร่งใส ด้าน “บิ๊กป๊อก” ยันสำรวจจ่ายครัวเรือน ตัวเลขมั่วไม่ได้

เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 24 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม ว่า ได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมครม. เรียบร้อยแล้ว โดยในส่วนการช่วยเหลือครอบครัวละ 5,000 บาท ใน 29 จังหวัดในเรื่องการแก้ปัญหา และในส่วนการซ่อมบ้านอีกต่างหาก

โดยจะใช้งบกลาง ขณะนี้ทำเรียบร้อยแล้ว โดยให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำให้รวดเร็ว ทั้งนี้ เป็นมาตรการระยะสั้น และจะมีมาตรการระยะยาวต่อไปอีก จะทำอย่างไรให้ประชาชนได้กลับเข้าบ้านโดยเร็วที่สุด เพื่อที่เขาจะได้มีกำลังใจ รัฐบาลจะทำให้เร็วที่สุด ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เมื่อถามว่า เงินจำนวนดังกล่าวจะถึงมือประชาชนเมื่อไหร่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า คิดว่าเงินจะโอนถึงมือประชาชนทุกครัวเรือนภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ ยืนยันจะทำให้เร็วและได้บอกทางกระทรวงมหาดไทยไปแล้ว เมื่อถามว่า ต้องมีการประเมินก่อนจ่ายเงินหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่ต้องแล้ว

และขณะนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกำลังสำรวจ เมื่อถามว่า มีการกำชับเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือไม่ รองนายกฯ กล่าวว่า เรื่องการทุจริตและความโปร่งใส ได้กำชับไว้เรียบร้อย รัฐบาลจะไม่ทำให้เกิดความคลุมเครือ จะทำให้เกิดความโปร่งใสที่สุดเท่าที่ทำได้ และให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุด

ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ที่ประชุมครม. มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมครัวเรือนละ 5,000 บาท ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ 29 จังหวัด เมื่อครม. มีมติอนุมัติดังกล่าว ทางกระทรวงมหาดไทยโดยท้องถิ่นจะต้องรายงานข้อมูลเข้ามาโดยไม่ต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมครม. อีก ตอนนี้ขออนุญาตไม่บอกตัวเลขครัวเรือนที่จะต้องเยียวยาว่ามีจำนวนเท่าใด ยืนยันว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาตามความเป็นจริง จะเกินจะขาดและมั่วไม่ได้ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการให้เร็วที่สุด

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวต่อว่า การจ่ายเงินเยียวยาครัวเรือนละ 5,000 บาทนั้น ไม่รวมกับการจ่ายเงินให้บ้านเรือนที่เสียหายและต้องได้รับการซ่อมแซม ตรงนั้นต้องมีการสำรวจอีกครั้ง รวมถึงความเสียหายทางด้านการเกษตร โดยสรุปพื้นฐานจะช่วยเท่าไหร่และจะช่วยพิเศษอีกเท่าไหร่ ตรงนี้จะต้องทำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม. อีกครั้ง เพื่อช่วยตามเกณฑ์

สำหรับการซ่อมแซมบ้านเรือน ถ้าเป็นเงินเล็กน้อยก็ใช้เงินท้องถิ่นซ่อม แต่ถ้าบ้านเรือนเสียหายมากหรือพังทั้งหลัง ต้องใช้เงินของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และถ้าไม่พออีก ก็ต้องใช้เงินที่ได้รับจากการบริจาคเข้าไปเพิ่มเติม โดยการซ่อมแซมบ้านเรือนต้องทำให้เร็วที่สุด

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ใน 29 จังหวัด วงเงิน 7,642 ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ แบ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท

และอีกส่วนแบ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหาย สำหรับครัวเรือนละ 5,000 บาท มีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือ 1. น้ำต้องท่วมถึงบ้านพักอาศัยโดยฉับพลันและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 2. บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 7 วัน จนทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 3. บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากหรือดินถล่ม

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการนี้ ต้องมีบ้านอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตประสบสาธารณภัย หรือเขตประกาศสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชน โดยต้องผ่านประชาคมหมู่บ้าน และมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่ทางอำเภอออกให้ ทั้งนี้ หากได้รับความเสียหายจากทั้งพายุโพดุลและพายุคาจิกิ ก็จะช่วยเหลือแค่เหตุการณ์เดียวเท่านั้น