โปรดเกล้าฯ “เจ้าคุณพระสินีนาฏ” ผู้แทนพระองค์ เยี่ยมจิตอาสา – เรือนจำบางขวาง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ “เจ้าคุณพระสินีนาฏ” ผู้แทนพระองค์ ตรวจเยี่ยมงานจิตอาสา – เรือนจำบางขวาง

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 24 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. พร้อมคณะกรรมการฯ และประชาชนจิตอาสา รอรับ

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปยังศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเปรมประชากร เยี่ยมชมนิทรรศการเรื่องการกำจัดวัชพืชในพื้นที่ และการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพบำบัดน้ำเสีย จากนั้น ลงเรือท้องแบนของกรมป้องกันภัยจัดเก็บผักตบชวาในคลองเปรมประชากร และคลองบ้านใหม่

โดยล่องเรือไปทางทิศเหนือ ชมการสาธิตการทำงานของเรือกำจัดผักตบชวาของกรมชลประทาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการขนส่งวัชพืชจากเรือเก็บผักตบชวาขึ้นบนฝั่งร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ ในการจัดเก็บผักตบชวา จากนั้น ล่องเรือลงมาทางทิศใต้คลองบ้านใหม่ ดูการสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก และดูการวางแพลูกบวบป้องกันขยะเข้าใต้ถุนบ้านของราษฎร

จากนั้น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ขึ้นจากเรือ เยี่ยมชมโรงครัวพระราชทานและการรับประทานอาหารของจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. สมควรแก่เวลา กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ต่อมาเวลา 14.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ต้องขัง ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ เรือนจำกลางบางขวาง อ.เมือง จ.นนทบุรี