เอส แอนด์ พี เฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ 2019

เอส แอนด์ พี เฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ 2019

คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท นำขนมไหว้พระจันทร์ยักษ์ไส้ทุเรียนหมอนทอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร น้ำหนักรวม 125 กิโลกรัม ลวดลายหงษ์คู่มังกร ซึ่งสื่อถึงพลังอำนาจ และความสุขในชีวิตครอบครัวที่เต็มไปด้วยความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง ไปร่วมงานร่วมงานกิจกรรมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมวันไหว้พระจันทร์  ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โดยมี คุณขจีรัตน์ เจนาคม  ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ คุณอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ และคุณวสันต์ บุญหมื่นไวย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ เป็นประธานในพิธี