เริ่มแล้ว! “ต้องช็อป ชิม @ต้องชม แฟร์ 2019” ครั้งที่ 2

เริ่มแล้ว!!! งานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเด่นรวมสุยอดตลาดประชารัฐต้องชมและสินค้าเด่นภาคกลาง ในงาน “ต้องช็อป ชิม @ต้องชม แฟร์ 2019” ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2562 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 16 จังหวัด ขอเชิญชวนชาวชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมา ช็อป ชิม สุดยอดสินค้าจากผู้ประกอบการตลาดประชารัฐต้องชม และสินค้าเด่นภาคกลาง 17 จังหวัด พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรมการความบันเทิง ลุ้นรับของรางวัลตลอดงาน ซึ่งพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี (ภายในเต็นท์ติดแอร์) อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ สินรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจังหวัดชลบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคกลาง และภาคตะวันออกร่วมพิธีเปิดงาน

นายสุชาติ สินรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธี กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์
มีนโยบายในการดำเนินการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับราคาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สินค้า/บริการชุมชน โดยส่งเสริมการแปรรูป สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ
ด้วยอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางวัฒนธรรม ผสานกับนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ยกระดับการผลิตเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัย และสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ และจัดหาช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ โดยมอบหมายสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดำเนินการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ ความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก (OTOP, SMEs) โดยการพัฒนาตลาดชุมชนให้เป็นแหล่งในการทำมาค้าขาย และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในแต่ละจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  ภายใต้ชื่อ “ตลาดประชารัฐต้องชม” ที่เป็นแหล่งในการทำมาค้าขาย และแหล่งท่องเที่ยว ที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในแต่ละจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งเป็นที่มาของการจัดงานงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเด่นรวมสุดยอดตลาดประชารัฐต้องชมและสินค้าเด่นภาคกลาง “ต้องช็อป ชิม @ต้องชม แฟร์ 2019”

ในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ได้มีโอกาสนำเสนอสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดจนสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักสินค้าและบริการของผู้ประกอบการฯ

นายชินพล ดิตถะวิโรจน์ พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า งานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเด่นรวมสุยอดตลาดประชารัฐต้องชมและสินค้าเด่นภาคกลาง ในงาน “ต้องช็อป ชิม @ต้องชม แฟร์ 2019” ครั้งที่ 2 ได้จับมือและผนึกกำลังกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคกลาง 17 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ชัยนาท, ลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, สุพรรณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร และสมุทรปราการ ในการนำสินค้าเด่นจากผู้ประกอบการตลาดประชารัฐต้องชม และของดีจาก 17 จังหวัดภาคกลาง มาจัดแสดง และจำหน่ายที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการให้ผู้ประกอบการตลาดประชารัฐต้องชม, ผู้ประกอบการ OTOP, SMEs และสินค้าเด่นภาคกลาง 17 จังหวัด พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชน และประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐต้องชมภาคกลาง ตลอดจนสินค้าและบริการเด่นจากภาคกลาง 17 จังหวัดให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างทุกภูมิภาค

โดยการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “ต้อง ช็อป ชิม @ ต้อง ชม แฟร์ 2019” ครั้งที่ 2 ได้คัดเลือกสินค้าดี สินค้าเด่น สินค้าดัง จากผู้ประกอบการตลาดประชารัฐต้องชม ผู้ประกอบการ OTOP, SMEs จากจังหวัดภาคกลาง 17 จังหวัด มาจัดแสดงและจำหน่ายให้ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้เลือก  ช็อป ชิม ชม กว่า 170 ร้านค้า อาทิ สินค้าผักสด, ผลไม้สด, อาหารเด่น, เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับของตกแต่ง, เครื่องสำอาง และสมุนไพร เป็นต้น

นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตของศิลปินที่มีชื่อเสียงทุกวัน ได้แก่ หญิง ธิติกานต์, เสถียร ทำมือ, แสน นากา, เอิ้นขวัญ วรัญญา และการแสดงบนเวทีอื่นๆ เช่น การแสดงมายากล การแสดงกายกรรม เป็นต้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย “นาทีทอง” ทุกวัน พร้อมจับฉลากแจกของรางวัลสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าในงานครบ 500 บาท ลุ้นรับของรางวัลภายในงาน และยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐต้องชมที่ชนะการประกวดตลาดประชารัฐต้องชมภาคกลาง จำนวน 5 ตลาด ซึ่งเป็นตลาดที่มีความสวยงาม มีอัตลักษณ์ของชุมชน และความเข้มแข็งทางการค้า มาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีและจังหวัดข้างเคียงได้รู้จักและสนใจไปเที่ยวชมกัน

ย้ำกันอีกครั้ง กับงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “ต้องช็อป ชิม @ ต้องชม แฟร์ 2019” ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี