ข้าราชการเฮ ขึ้นรถไฟฟ้า สามารถนำมาเบิกค่าโดยสารคืนได้

ข้าราชการเฮ ขึ้นรถไฟฟ้า สามารถนำมาเบิกค่าโดยสารคืนได้

ข้าราชการเฮ – เมื่อวันที่ 19 ก.ย. นายสรพงษ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) กล่าวถึงผลประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าทั้งระบบ

เพื่อลดค่าครองชีพให้ประชาชน ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ซึ่งขณะนี้ได้ข้อยุติเรียบร้อย โดยเตรียมนำเสนอแผนให้ รมว.คมนาคม พิจารณา ก่อนจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีต่อไป

สำหรับมาตรการลดค่าครองชีพจะแบ่งออกเป็น ระยะยาวและสั้น โดยมาตรการระยะยาวจะให้สิทธิหน่วยงานราชการทุกแห่ง สามารถซื้อตั๋วโดยสารรถไฟฟ้า แล้วนำมาเบิกเป็นค่าโดยสารได้ทันที จากเดิมจะสามารถเบิกค่าเดินทางได้ กรณีที่ไม่สามารถใช้รถหลวงเดินทางได้ก่อน รวมทั้งสามารถนำค่าตั๋วโดยสารมาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

ส่วนมาตรการระยะสั้นนั้น ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าทุกสายทางจะลดค่าโดยสารในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 3 ช่วง คือ ช่วงตั้งแต่เปิดให้บริการ 07.00 น. ช่วง 10.00-16.00 น. และช่วง 20.00 น. ปิดให้บริการ โดยผู้ให้บริการแต่ละสายทางจะกลับไปจัดทำโปรโมชั่นต่อไป

ทั้งหน่วยงานที่จะเข้าร่วมโครงการปรับลดค่าโดยสาร ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.), การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้ง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์