สุดทึ่ง! เภสัช ม.อ.คิดค้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านมะเร็ง จากสารตัวใหม่ในใบชะม่วง

นที่ 29 ตุลาคม 2559 รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ และคณะประกอบด้วย นางสาวพิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ จากสถานวิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม และ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมวิจัยและคิดค้นวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์ต้านมะเร็งจาก “ใบชะมวง” ถือเป็นสารตัวใหม่ที่ยังไม่มีใครค้นพบมาก่อน โดยตั้งชื่อว่าสาร‘ชะมวงโอน’ (Chamuangone) เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นการค้นพบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

รศ. ดร.ภก.ภาคภูมิ กล่าวว่าในกระบวนการสกัดนั้น พบว่า น้ำมันรำข้าวเป็นน้ำมันพืชที่เหมาะสมที่สุดในการนำมาสกัดสารชะมวงโอน เพราะนอกจากจะสกัดสารได้ในปริมาณสูงแล้ว น้ำมันรำข้าวยังมีกรดไขมันจำเป็นที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น วิตามินอี และ สารแกมมาโอรีซานอล (gamma oryzanol) ซึ่งมีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดและหัวใจ และช่วยบำรุงผิวพรรณ และเมื่อนำสารสกัดที่ได้ไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งที่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ 3 ชนิด ได้แก่ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม และ มะเร็งปอด พบว่าสารสกัดชะมวงโอนมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งดังกล่าวได้ดี โดยไม่เป็นพิษต่อเซลล์ปกติ

201610291317453-20021028190229-768x576

การสกัดสารชะมวงโอนด้วยวิธีดังกล่าว ยังเป็นกรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม และ ลดต้นทุนการผลิต โดยคณะผู้วิจัยได้นำสารสกัดดังกล่าวมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บรรจุในแคปซูลนิ่ม (soft gelatin capsule) ขนาดแคปซูลละ 800 mgนวัตกรรมชิ้นนี้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับใบชะมวงและน้ำมันรำข้าว และสามารถนำกรรมวิธีการผลิตนี้ไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ในยุค “ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4,0”

สำหรับผลงาน “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับป้องกันมะเร็งจากสารสกัดชะมวงโอนด้วยน้ำมันรำข้าว” ดังกล่าว ยังได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมรับนานาชาติหลายรางวัล เช่น รางวัลเหรียญทอง ในงาน IWIS 2016ที่ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ รางวัล Special Award (on Stage) จาก Malaysian Research & Innovation Society ประเทศมาเลเซีย และ รางวัล Special Award จาก Taiwan International Invention Award Winners Association ประเทศไต้หวัน