ร่วมด้วยช่วยน้ำท่วม! อภัยภูเบศร ขนเวชภัณฑ์สมุนไพร มอบชาวบ้านร้อยเอ็ด-ยโสธร

ร่วมด้วยช่วยน้ำท่วม! อภัยภูเบศร ขนเวชภัณฑ์สมุนไพร มอบชาวบ้านร้อยเอ็ด-ยโสธร

เมื่อเร็วๆ นี้ ทางมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้นำยาและเวชภัณฑ์สมุนไพร ไปมอบให้กับชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยใน 4 จุดหลัก คือ  จุดแรกที่ สาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด สภาพพื้นที่ เป็นพื้นที่รับน้ำจากลำน้ำสำคัญคือแม่น้ำชี อยู่ในพื้นที่ลุ่ม มีพื้นที่น้ำท่วมพื้นที่ประสบภัย 8 ตำบล 40 หมู่บ้าน 3,436 ครัวเรือน 18,808 คน พื้นที่ที่ท่วมหนักที่สุดอยู่ที่ ต.ท่างาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ท่วมมาตั้งแต่วันที่ 5  ก.ย.ที่ผ่านมา จนถึงวันที่นำกล่องยาไปแจกจ่าย

ส่วนจุดที่ท่วมสูงที่สุดมีความสูงของน้ำที่ 3 เมตร ได้บริจาคชุดยาเวชภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 2,300 กล่อง ยากันน้ำกัดเท้าจำนวน 300 ตลับ โดยมีนายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ เป็นผู้รับมอบและได้แจกจ่ายให้ อสม. ของ ต.ท่างาม นำไปแจกให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนทันที

จุดที่สอง คือ สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ยโสธร จ.ยโสธร สภาพพื้นที่ เป็นพื้นที่รับน้ำต่อจาก อ.เสลภูมิ มีน้ำท่วมขังในหลายอำเภอ รวมถึงอำเภอเมือง มีการออกหน่วยช่วยชาวบ้าน ของ สสจ. ทุกวัน ได้บริจาคชุดยาเวชภัณฑ์สมุนไพร  550 กล่อง และยาทากันน้ำกัดเท้า 1,100 ตลับ รับมอบโดย เจ้าหน้าที่ สสจ.ยโสธร จุดที่สามคือ ลงพื้นที่สำรวจตามคำแนะนำของ ป้องกันภัยจังหวัดยโสธร พบว่าพื้นที่ ต.เขื่องใน อ.เมือง จังหวัดยโสธร ถูกน้ำท่วม ร้อยละ 60 ของพื้นที่ มีหลายหมู่บ้านถูกตัดขาด ต้องใช้การนั่งเรือเข้าพื้นที่เท่านั้น จึงนำยากันน้ำกัดเท้า บริจาค ณ ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 400 ตลับ รับมอบโดยผู้ประสานงานศูนย์ และจุดที่สี่ ลงพื้นที่ในความรับผิดชอบของ รพ.สต.คำน้ำสร้าง ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร หมู่บ้านที่อยู่ในการดูแลถูกน้ำท่วมทั้งหมด 5 หมู่บ้าน พื้นที่อยู่ติดกับแม่น้ำชี น้ำท่วมสูง 3 เมตร การเข้าออกพื้นที่ใช้เรือเป็นยานพาหนะ จึงนำยากันน้ำกัดเท้าบริจาคให้จำนวน 300 ตลับ