ก.พาณิชย์กระจายกำลังปท.คุมราคาเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์ ย้ำ”ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา”

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ติดตาม ตรวจสอบปริมาณและราคาเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์ทั่วประเทศ เพื่อเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า โดยเฉพาะเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสำหรับการไว้ทุกข์ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือกักตุนสินค้าทำให้ผู้บริโภคประสบความเดือดร้อนและเป็นการสร้างจริยธรรมทางการค้า โดยผลการออกตรวจสอบสินค้าเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์ ในห้างสรรพสินค้า/ร้านค้า ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 ตุลาคม พบว่า ในพื้นที่ส่วนใหญ่เครื่องแต่งกายไว้ทุกข์มีราคาที่ปกติ ไม่มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า และมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ

ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ้าผืน -ผ้าโทเร 44” ราคา 45 บาท/เมตร และ ผ้าแอโร 44” ราคา 100 บาท/เมตร สถานการณ์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นผ้าสต๊อกเดิม ณะที่จังหวัดนราธิวาส ผ้าผืน ราคา 15 – 30 บาท/เมตร ผ้าสำเร็จรูป เสื้อคอกลม 129 – 199 บาท เสื้อคอปก 250 – 350 บาท เสื้อเชิ้ตแขนสั้น 320 บาท เสื้อเชิ้ตแขนยาว 350 บาท เครื่องทองน้อย 1500 บาท ซึ่ง มีจำหน่ายน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของส่วนราชการ ทางร้านแก้ไขปัญหาโดยซื้อวัสดุมาประกอบเองเพื่อจำหน่าย จังหวัดสระบุรี สถานการณ์ในพื้นที่มีราคาปกติและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ยกเว้น บางพื้นที่ เช่น ในจังหวัดร้อยเอ็ด เชียงใหม่ ราคาสินค้าเสื้อดำ/ชุดไว้ทุกข์ (สำหรับการสั่งล็อตใหม่) มีการปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 20-30 บาท/ตัว เนื่องจากราคาต้นทุน ณ ต้นทางปรับตัวสูงขึ้น

นางอภิรดีกล่าวว่า นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน เช่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้ประกอบการภาคเอกชน ห้างร้าน เปิดรับบริจาคเสื้อดำ และเสื้อสีต่าง ๆ เพื่อนำมาย้อมเป็นสีดำ และนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย บรรเทาช่วยเหลือลดค่าครองชีพแก่ประชาชน โดยผู้ที่มีความประสงค์บริจาคสามารถนำมาบริจาคได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤศจิกายนนี้

“หากผู้บริโภคพบการปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ทางสายด่วน 1569 หรือร้องเรียนได้โดยตรง ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ซึ่งทางจังหวัดจะจัดทีมเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบทันที”นางอภิรดีกล่าว