พลิกฟื้น “ยาแผนไทยเข้ากัญชา” พร้อมแจกจ่ายให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ ต้นปีหน้า

อภัยภูเบศร พลิกฟื้น “ยาแผนไทยเข้ากัญชา” พร้อมแจกจ่ายให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ ต้นปีหน้า

ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2562 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นเจ้าภาพ จัดโครงการ “อบรมการปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบเกษตรอินทรีย์ สำหรับประชาชนและเกษตรกร” โดยการสนับสนุนจากกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และให้มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ เป็นแกนกลางในการระดมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 62 นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดโครงการว่า เนื่องจากการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ในประเทศ จึงมีความจำเป็นที่เกษตรกรต้องได้ทราบถึงหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องทั้งทางกฎหมายและแนวทางด้านการเกษตร เพื่อให้ได้กัญชาที่มีคุณภาพนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้จริง ตลอดจนเพื่อทดสอบคู่มือสำหรับประชาชนและเกษตรกรในการปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบเกษตรอินทรีย์ ให้แก่เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้และช่วยพัฒนาศักยภาพประชาชนและเกษตรกรอีกด้วย

ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา บุคลากรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ปราจีนบุรี มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดต่างๆ

สำหรับเนื้อหาการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นไปอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ องค์ความรู้ด้านการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์, เรียนรู้พฤกษศาสตร์ของกัญชา, หลักการและแนวทางปฏิบัติของการปลูกกัญชาแบบเกษตรอินทรีย์, การดูแลรักษา, การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชสำหรับกัญชาในระบบเกษตรอินทรีย์ รวมไปถึงแนวทางการขออนุญาตปลูกกัญชาสำหรับประชาชนและเกษตรกร พร้อมการสาธิตและฝึกปฏิบัติ

ด้าน ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวในระหว่างการอบรมว่า โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขให้ปลูกกัญชาพันธุ์หางกระรอก จำนวน 100 ต้น เพื่อใช้ทำยาตำรับแผนไทย และได้ทำการปลูกลงดิน ที่ผ่านการตรวจโลหะหนักในยาฆ่าแมลงในดินและปุ๋ยที่ใช้แล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 โดยใช้ระยะเวลา 4-5 เดือน จึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ คาดว่าจะได้ใบแห้งประมาณ 200 กิโลกรัม

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร

โดยยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา ที่จะทำการผลิตนั้น จะเป็นการพลิกฟื้นตำรับโอสถพระนารายณ์ ที่มีจารึกไว้อย่างชัดเจนเมื่อ 300 กว่าปีที่แล้ว ประกอบด้วย 3 ตำรับ ได้แก่ 1. ศุขไสยาสน์ เป็นตำรับยาช่วยให้ผ่อนคลายนอนหลับ แก้ปวด 2. ทำลายเขาพระสุเมรุ แก้อาการอัมพาต อัมพฤกษ์ และ 3. ยาทัพยาธิคุณ แก้เหน็บและเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยเบาหวาน

“การผลิตยาอยู่ระหว่างการขออนุญาต จากนั้นจะนำมาผลิตและใช้รักษาคนไข้ในคลินิกกัญชาของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และพร้อมที่จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ โดยจะสามารถดำเนินการได้ราวต้นปี 2563 หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนกุมภาพันธ์” ภญ.ดร.สุภาภรณ์ กล่าว