21 ก.ย. ดีเดย์! คลังกดปุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก หวังพลิกคนไทยพ้นจน

คลังดีเดย์กดปุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 21 ก.ย.นี้ ชี้หากขาดแคลนเงินแบงก์รัฐจะไปช่วย ขาดที่ดินให้กรมธนารักษ์จัดที่ราชพัสดุให้เช่า ซึ่งโครงการนี้จะทำแบบระยะยาวเพื่อพลิกให้คนไทยพ้นจน

คลังกดปุ่มกระตุ้นศก.ฐานราก – นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เป็นประธานการประชุมรวมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยได้ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน กรมธนารักษ์ กองทุนหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำแผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นรูปธรรม และจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการใหญ่ในวันที่ 21 ก.ย.นี้ ที่เมืองทองธานี

นายอุตตม กล่าวในการประชุมว่า ขอให้แต่ละหน่วยงานเร่งทำรายละเอียดแนวทางในการยกระดับคุณภาพชุมชน เกษตรกร และวิสาหกิจต่างๆ และเสนอกลับมาให้ที่ประชุมอีกครั้งในวันที่ 19 ก.ย.นี้ ก่อนมีการเปิดตัวโครงการในวันที่ 21 ก.ย.นี้ โดยการทำงานของทุกหน่วยงานจะต้องประสานกัน เพื่อสร้างรายได้เพิ่มและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับฐานราก

รายงานข่าวแจ้งเพิ่มว่า โครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ของรัฐบาล ที่เข้ามาใช้ฟื้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเร่งด่วน โดยใช้แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบจีน เริ่มจากเข้าไปรับฟังปัญหา และความต้องการของชุมชนในท้องที่ จากนั้นให้หน่วยงานรัฐทุกแห่ง ร่วมมือกันเข้าไปช่วยกันแก้ปัญหาโดยใช้ความต้องการของชุมชนเป็นโจทย์ จะไม่ทำแบบตัวใครตัวมันเหมือนก่อน

เช่น หากขาดแคลนเงินแบงก์รัฐจะไปช่วย ขาดที่ดินให้กรมธนารักษ์จัดที่ราชพัสดุให้เช่า ขาดความรู้เรื่องการเงินให้ส่งเจ้าหน้าที่คลังให้ความรู้ หรือหากเป็นชุมชนที่มีปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำ ก็ให้ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมนำนวัตกรรมมาช่วยพัฒนาการผลิต ให้สินค้าน่าสนใจ เพื่อส่งออกขายทั่วประเทศ หรือส่งออกไปต่างประเทศ ขณะเดียวกัน จะให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาช่วยโปรโมตพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนด้วย ซึ่งโครงการนี้จะทำแบบระยะยาวเพื่อพลิกให้คนไทยพ้นจน

ด้าน นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารจะเร่งทำการบ้านให้เสร็จโดยเร็ว ซึ่งในส่วนของออมสินนั้น สามารถเข้าไปสนับสนับหลายด้าน เช่น สนับสนุนแหล่งเงินให้กับเศรษฐกิจฐานราก ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเงินระดับชุมชน รวมถึงการเข้าไปสนับสนุนให้สินเชื่อแก่กองทุนหมู่บ้าน เพื่อไปต่อยอดให้สินเชื่อกับคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

“ที่ผ่านมา ออมสินก็ได้ให้การช่วยเหลือโครงการกองทุนหมู่บ้านไปบ้างแล้ว โดยเฉพาะการพักหนี้ให้กับลูกหนี้ในกองทุน แต่โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากครั้งนี้ จะทำระยะยาวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งจะต้องร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ด้วย”