สำนักนายกฯ แจกพันธุ์ข้าวหมื่นถุง อัญเชิญลายพระหัตถ์ “ในหลวง” ติดฉลาก “พอเพียง”

 

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 29 ตุลาคม ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในนามสำนักนายกฯ นำพันธุ์ข้าวสาร จากกรมการข้าวจำนวน 10,000 ถุง บรรจุภายในถุงสีขาว ติดฉลากพร้อมข้อความว่า “พอเพียง” ซึ่งได้อัญเชิญลายพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มามอบให้ประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศเป็นที่ระลึก ที่บริเวณระหว่างประตูสรีสุนทรและประตูเทวาภิรมย์

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงได้รับการเทิดพระเกียรติให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งข้าวไทย และทรงเป็นนักพัฒนาพันธุ์ข้าว จึงได้เลือกนำพันธุ์ข้าวมาแจกจ่ายในวันนี้เพราะข้าวเป็นหัวใจหลักของเกษตรกร โดยหน้าซองมีคำว่าพอเพียง เพื่อให้ประชาชนได้เก็บเป็นที่ระลึกและพระองค์ยังคงทรงประทับอยู่ในใจของพวกเราทุกคน

“ระยะเวลากว่า 37 ปี ที่ทำงานถวายพระองค์ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์มาโดยตลอด ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องความดีงาม ให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างชัดเจน ทั้งความซื่อสัตย์สุจริต อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ ทำให้ได้เห็นพระจริยวัตรอันงดงาม อยากให้ทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามพระราชปณิธานของพระองค์ ช่วยกันก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกัน
ขณะที่เรื่องการทรงงานราชการทรงเป็นต้นแบบ ทรงไม่ถือพระองค์ ไม่เคยทรงกริ้วใคร ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยให้แก่เหล่าผู้ถวายงานและประชาชน” ม.ล.ปนัดดา กล่าว

นอกจากนี้ บริเวณประตูเทวาภิรมย์ และประตูสรีสุนทร ภายหลังจากที่ประชาชนถวายสักการะพระบรม
ศพเบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้ว เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและหน่วยงานเอกชน ต่างนำน้ำดื่ม อาหาร นม ยาดม รวมไปถึงพระบรมฉายาลักษณ์มามอบให้กับประชาชนเป็นที่ระลึกด้วย

1

2

4

5

6

7

8

99

 

10

 

ที่มา มติชน