‘เกรซ กาญจน์เกล้า’เล่าถึงพระเมตตา’พระองค์โสม’ที่เห็นกับตา ลั่นจะยึดเป็นต้นแบบความดีงามและเสียสละ

เพราะไปเป็นคนจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อที่บริเวณสนามหลวงแท้ๆ วันนี้ ( 28 ต.ค.) เกรซ-กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้าเลยได้พบเรื่องราวที่สุดแสนประทับใจ จนต้องนำมาเล่าต่อ

โดยว่า

“ครั้งหนึ่งในชีวิต นับเป็นบุญของข้าพเจ้ายิ่งนักที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ทรงเมตตา ตรัสถามว่า ‘เหนื่อยไหม ไหวหรือเปล่า เอายาลมไหม?’ พร้อมประทานยาลมให้ ขณะแจกจ่ายข้าวเหนียว-ไก่ทอดของพระองค์แก่ประชาชนบริเวณถนนหน้าพระบรมมหาราชวัง 😭🙏🏻❤️🇹🇭 เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้…….การทำหน้าที่ในวันนี้ทำให้เราได้เห็นว่าพระองค์ทรงมีเมตตาแก่ประชาชนของท่านมากเพียงใด ทรงยิ้มแย้ม และทรงไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่เช็ดเหงื่อใดๆ ไม่เข้าห้องน้ำ ไม่นั่งพัก ทรงทอดไก่ให้พวกเราอยู่ตลอด ภาพทั้งหลายในวันนี้จะคงติดตาและอยู่ในใจลูกตลอดไปว่าต้นแบบแห่งความดีงามและเสียสละนั้น เป็นเช่นไร ความทรงจำนี้ช่างมีค่ายิ่งนักและจะเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้ามีแรงทำดีไปอีกนานแสนนาน 🙏🏻❤️🇹🇭 #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า’

 

 

 

ที่มา มติชน

ขอบคุณ @gracekanklao