“ในหลวง” พระราชทานพระฉายาพระเทพฯ “สลาตันของพ่อ”

เฟซบุ๊ก Jaye Jintanantchaya ของ ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร เผยแพร่บทความ “84 สิ่งที่คุณไม่เคยรู้ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนิตยสาร Hello ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2554” โดย ในข้อที่ 24 ได้มีการระบุพระนามลำลองของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นผู้พระราชทาน ว่า

 

“24.ทรงตั้งพระนามลำลองให้แก่พระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ มีพระนามลำลองว่า “ปูเป้” เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่า “ตุ๊กตา” สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มีพระนามลำลองว่า “ชาย” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระนามลำลองว่า “น้อย” และพระบิดาทรงตั้งอีกพระนามอีกฉายาหนึ่งว่า “สลาตัน” เพราะว่าทรงวิ่งได้อย่างรวดเร็วมาก และสมเด็จพระเจ้าลูก เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ทรงมีพระนามลำลองว่า “เล็ก” เช่นเดียวกับพระบิดา ส่วนทางฝั่งของ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ คือ ม.ร.ว.กัลยาณกิติ์ ม.ร.ว.อดุลยกิติ์ ม.ร.ว.สิริกิติ์ และ ม.ร.ว.บุษบา มีชื่อเล่นว่า “กร๋อย อ้วน สิริ และบุ๊บ” ตามลำดับ”

 

il_16406

ที่มา ข่าวสด