นายกฯ ห่วงราคาสินค้าเกษตรร่วง ‘ประภัตร’ ชงขอสินเชื่อหมื่นล. เลี้ยงโคขุน-ปลูกพืชอายุสั้น

นายกฯ ห่วงเศรษฐกิจฐานราก-ราคาสินค้าเกษตรร่วง จี้ลดต้นทุน ‘ประภัตร’ เล็งชงครม. ขอสินเชื่อ 1 หมื่นล้าน เลี้ยงโคขุน-ปลูกพืชอายุสั้น ให้รัฐบาลรับซื้อผลผลิตเข้า ครม. สัปดาห์หน้า

นายกฯ ห่วงเศรษฐกิจฐานราก – นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม แสดงความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจฐานราก ภาคการเกษตร โดยได้สั่งทุกหน่วยงานเข้าดูแล กระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องเข้าดูแลในเรื่องของราคาสินค้าเกษตร เพราะยังมีสินค้าหลายตัวที่มัปัญหา และกำชับให้เร่งรัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงการคลัง ที่เพิ่งผ่าน ครม. ไป ให้ดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ทั้งภาคเกษตร ภาคท่องเที่ยว เอสเอ็มอี

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในที่ประชุมครม. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ยังแสดงความกังวลต่อเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะภาคเกษตร โดยสั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ เข้าดูแล ทั้งเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต ทำปุ๋ยสั่งตัด รวมไปถึงอัตราแลกเปลี่ยน ที่เงินบาทยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย และที่สุดจะกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ (จีดีพี)

สำหรับเรื่องค่าเงินได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แล้ว แต่การดำเนินการเกี่ยวกับการแทรกแซงค่าเงิน ต้องใช้ความระมัดระวัง เพราะถือเป็นเรื่องที่ทางสหรัฐอเมริกากำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด แต่นายสมคิด ยืนยันใน ครม. ว่า ขณะนี้ประเทศไทย ไม่ได้เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย เพราะจีดีพียังมีการเติบโต จะเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ถือว่าเศรษฐกิจยังเป็นบวก

ดัชนีเศรษฐกิจหลายตัวดีขึ้น อาทิ นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเริ่มกลับมา ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดยังเกินดุล ดัชนีผู้บริโภคหลายตัวยังเติบโต การใช้จ่ายภาครัฐยังดีอยู่มาก จะมีแต่เพียงเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องการลงทุนของภาคเอกชน ที่ยังมีน้อย ทุกหน่วยงานต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่น เพื่อให้เอกชนหันกลับมาลงทุนให้มากขึ้น

“นายกฯ ได้ย้ำใน ครม. ว่า แม้เครื่องชี้เศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง แต่เศรษฐกิจฐานรากยังไม่ดี สินค้าเกษตรบางตัวมีราคาดี แต่บางตัวมีราคาที่ลดลง จึงฝากกระทรวงเกษตรฯ ไปดูแลทั้งการปรับเปลี่ยนการผลิต การลดตันทุน ทำปุ๋ยสั่งตัด และให้กระทรวงพาณิชย์มาร่วมด้วย พร้อมกันนี้ รองนายกฯ ยังได้ฝากให้สำนักงบประมาณ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกไปด้วย อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์นี้จะมีการประชุม ครม.เศรษฐกิจ อีกด้วย”

ด้าน นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า ใน ครม. หารือกันถึงสถานการณ์เศรษฐกิจ โดยเฉพาะกรณีการนำเสนอเรื่องการถดถอยของเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันเศรษฐกิจไทยได้อยู่ในภาวะถดถอย แต่อยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวในระดับต่ำเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานพยายามสื่อสารเรื่องนี้ออกไปให้ประชาชนเข้าใจ พร้อมทั้งขอให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า ได้เสนอ ครม. ให้ช่วยเหลือเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ หลังประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม โดยการเร่งสร้างอาชีพ เพื่อให้สามารถมีเงินยังชีพในระยะสั้น อาทิ การส่งเสริมปลูกพืชตระกูลถั่ว ซึ่งในการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชระยะสั้นกระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินการโดยเร็ว โดยจะแจกเมล็ดพันธุ์ฟรี และการส่งเสริมให้เลี้ยงโคขุน เพราะใช้เวลาเพียง 3 เดือน สัปดาห์หน้าจะเร่งนำเรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและน้ำท่วมเข้าที่ประชุมครม. เพื่อพิจารณาโครงการสินเชื่อเบื้องต้นต้องใช้เงินกู้ประมาณ 10,000 ล้านบาท

โดยให้รัฐบาลอุดหนุนดอกเบี้ย และอาชีพที่สนับสนุนทั้งเรื่องของโคขุน และปลูกพืชตระกูลถั่ว รัฐบาลต้องรับประกันราคาและซื้อผลผลิต โดยรัฐบาลต้องดำเนินการภายใต้โครงการตลาดนำการผลิตเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับเกษตรกร เรื่องนี้นายสมคิด เห็นด้วย