กสอ. โชว์ผลสำเร็จดันธุรกิจฟู้ดทรักโตตามเป้า

กสอ. โชว์ผลสำเร็จดันธุรกิจฟู้ดทรักโตตามเป้า สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 220 ล้านบาท

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โชว์ผลสำเร็จโครงการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมฟู้ดทรัก ปี พ.ศ. 2562 เผยผลตอบรับเกินความคาดหมาย สามารถพัฒนาผู้ประกอบการฟู้ดทรักกว่า 100 ราย และจำหน่ายรถฟู้ดทรักกว่า 160 คัน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเติบโตกว่า 220 ล้านบาท เตรียมเดินหน้าต่อยอดจับมือภาครัฐและเอกชนร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมคู่ขนาน ดันธุรกิจฟู้ดทรักคลัสเตอร์เติบโตอย่างเป็นรูปธรรม

คุณเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้ดำเนินกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมฟู้ดทรัก เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการฟู้ดทรักให้มีมาตรฐานบนพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือที่เรียกว่า“สมาร์ทโฟร์ฟู้ดทรัก (SMART 4 Food Truck)” ได้แก่ คน ครัว รถ และตลาด โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมทั้งสิ้น 104 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ผ่านมาตรฐาน SMART4 จำนวน 47 ราย ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านมาตรฐานได้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบตลาดต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 14 ครั้ง ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าทางตรงจากโครงการ ได้กว่า 29 ล้านบาท

นอกจากนี้ กสอ. ยังได้ขยายฐานฟู้ดทรักด้วยกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ประกอบการฟู้ดทรักไปสู่ภูมิภาคใน 6 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา ชลบุรี เชียงราย และสงขลา ซึ่งมีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 808 ราย ส่งผลให้มียอดการลงทุนในธุรกิจฟู้ดทรัก จำนวน 162 คันคิดเป็นมูลค่าการลงทุนเฉลี่ย 64.8 ล้านบาท และมีฟู้ดทรักอยู่ระหว่างการขอสินเชื่อพิเศษฟู้ดทรักจำนวนกว่า 10 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อประเมินจำนวนเฉพาะผู้ประกอบการฟู้ดทรักในฟู้ดทรักคลัสเตอร์ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 และพ.ศ. 2562 รวมกันจำนวน 136 รายแล้ว หากสามารถทำรายได้ตามยอดขายเฉลี่ย 4,000 บาท/คัน/วัน จะสามารถสร้างมูลค่าได้ 130 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมมูลค่าจากทั้งโครงการแล้วจะสามารถสร้างตัวเลขทางเศรษฐกิจได้กว่า 220 ล้านบาทเลยทีเดียว

“สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กสอ. ได้วางกรอบงบประมาณ จำนวน 20 ล้านบาทเพื่อพัฒนาธุรกิจฟู้ดทรักให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงการขยายผลไปสู่ภูมิภาคให้มากขึ้นควบคู่กับการสร้างมาตรฐาน SMART4 ให้ผู้ประกอบการ ขณะเดียวกัน กสอ. ยังมุ่งหวังที่จะสร้างรายได้เสริมให้กับพนักงานประจำ ช่วยเหลือผู้ว่างงาน ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการฟู้ดทรักให้ได้มากกว่า 3,500 ราย ภายในระยะ 5 ปี ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3,000 ล้านบาท และเกิดเงินหมุนเวียนในเครือข่ายธุรกิจนี้ได้อีกกว่า 20,000 ล้านบาท” คุณเดชา กล่าวทิ้งท้าย