ธรรมนัส’ ย้ำจัดระเบียบ ‘อ.ต.ก.’ ใหม่ ฮึ่มห้ามผูกขาดแผงขายของ ปัดใช้อำนาจรังแกใคร

ธรรมนัส’ ย้ำจัดระเบียบ ‘อ.ต.ก.’ ใหม่ ฮึ่มห้ามผูกขาดแผงขายของ ปัดใช้อำนาจรังแกใคร

‘ธรรมนัส’ ย้ำจัดระเบียบ ‘อ.ต.ก.’ ใหม่ ฮึ่มห้ามผูกขาดแผงขายของ ปัดใช้อำนาจรังแกใคร ชี้ปัจจุบันแทบไม่มีสินค้าเกษตรกรขาย ชู 6 นโยบายขับเคลื่อน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังมีนโยบายจัดระเบียบองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.)และตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าว่า พ่อค้าแม่ค้าได้มาร้องเรียนให้ขับไล่ ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. แต่เมื่อทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเจาะลึกแล้งพบว่า เป็นกลุ่มเจ้าเก่าที่ผูกขาดกับ อ.ต.ก.มานาน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กษ.) ไม่ได้ไปรังแกใคร แต่ให้นโยบายกับ อ.ต.ก.ชัดเจนว่า ต้องเป็นตลาดเพื่อเกษตรกร ไม่ใช่ผูกขาดคนหนึ่งมี 20 – 30 แผงแล้วนำไปปล่อยต่อเจ้าอื่นแบบนี้ไม่ถูกต้อง ดังนั้น ต้องมีมาตรการจัดระเบียบโดยเฉพาะผู้ที่ทำตัวเป็นมาเฟีย เพราะอยากให้ชาวบ้านขายของจริงๆเป็นหลัก ขายของที่เน้นผลิตผลที่เป็นเกษตรอินทรีย์ ของที่ขายอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่สินค้าทางการเกษตร

“อ.ต.ก.ทุกวันนี้ หรือเป็นมานานแล้วที่ไม่ยอมทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราว ใช้ระบบเก่า ไม่ตอบโจทย์ยุคปัจจุบัน ไม่สมชื่อ อ.ต.ก. ไม่ตรงกับวิสัยทัศน์ที่วางไว้ เมื่อผมไปตรวจไม่มีอะไรดีขึ้น จะต้องแก้ใหม่ไม่เช่นนั้นหากส่งเสริมอะไรไปก็คงไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ ผมไม่ได้โทษใคร  เพราะผมต้องการทำอะไรให้ดีขึ้น” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวถึงนโยบายสำคัญ 6 ข้อ ที่ให้ อ.ต.ก.เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เป็นแนวทางการบริหารว่า 1. ต้องปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. ต้องมีการบริหารจัดการตลาดให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 3. ขยายตลาด อ.ต.ก.ให้มีครบทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งหากทำได้สำเร็จจะสามารถกำหนดทิศทางการตลาดนำการผลิตได้อย่างชัดเจน 4. เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะในด้านของปัจจัยการผลิต 5. การส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยการคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและแตกต่างจากทั่วไปนำมาขายในตลาด รวมไปถึงการส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งจะป้องกันสารเคมีตกค้างไปสู่ผู้บริโภค และ 6. ยกระดับการค้าออนไลน์ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้ซื้อในปัจจุบัน