ลุ้นฝนตกหนัก 26-27 ส.ค.นี้ เผยเหนือ-อีสาน-ตะวันออก-ใต้ฝั่งตะวันตก ฝนยังตกต่อเนื่อง

ลุ้นฝนตกหนัก 26-27 ส.ค.นี้ เผยเหนือ-อีสาน-ตะวันออก-ใต้ฝั่งตะวันตก ฝนยังตกต่อเนื่อง

ลุ้นฝนตกหนัก 26-27 ส.ค.นี้ – เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2562 นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำไหลลงอ่างตั้งแต่ 1 ม.ค. 2562 ถึงปัจจุบัน มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างรวม 13,010 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำที่ระบายออกรวม 11,345 ล้านลบ.ม. จากแผนการระบายน้ำทั้งหมด 13,165 ล้านลบ.ม. แสดงให้เห็นว่าน้ำที่ระบายน้อยกว่าแผน 1,920 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำมากกว่าแผนระบาย 100 ล้านลบ.ม.

แบ่งเป็น ภาคเหนือ แผนการระบาย 5,550 ล้านลบ.ม. มีปริมาณน้ำไหลเข้า 3,575 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 5,030 ล้านลบ.ม. ภาคตะวันตก แผนการระบาย 3,295 ล้านลบ.ม. มีปริมาณน้ำไหลเข้า 5,530 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 3,395 ล้านลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนการระบาย 1,800 ล้านลบ.ม. มีปริมาณน้ำไหลเข้า 1,710 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 835 ล้านลบ.ม. ภาคตะวันออก แผนการระบาย 460 ล้านลบ.ม. มีปริมาณน้ำไหลเข้า 360 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 280 ล้านลบ.ม. ภาคกลาง แผนการระบาย 340 ล้านลบ.ม. มีปริมาณน้ำไหลเข้า 35 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 125 ล้านลบ.ม. ภาคใต้ แผนการระบาย 1,720 ล้านลบ.ม. มีปริมาณน้ำไหลเข้า 1,800 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 1,680 ล้านลบ.ม.

ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณ จ.ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง สุโขทัย อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กรุงเทพฯ ปริมณฑล ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และจ.สตูล วันที่ 26-30 ส.ค. 2562 มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณฝน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนตกหนักมาก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 172 มม. อ.เมืองจ.มุกดาหาร 114 มม. อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 108 มม. ฝนสะสม 3 วันสูงสุด มม. อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 214 มม. อ.เมือง จ.มุกดาหาร 210 มม. อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 192 มม. ฝนสะสมในช่วง 15 วัน มีฝนตกเล็กน้อย 12 จังหวัด 86 อำเภอ ซึ่งลดลงจากเดิม 1 ส.ค. 2562 จำนวน 19 จังหวัด 137 อำเภอ

ฝนที่ตกต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้น เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งในภาคเหนือตอนบน แม่น้ำสายหลัก ส่วนใหญ่มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกในระยะนี้ ส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะน้ำปานกลางถึงน้ำมาก ยกเว้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้อยู่ในสภาวะน้ำน้อยถึงปานกลาง มีน้ำล้นตลิ่งที่แม่น้ำเข็ก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก แม่น้ำลาว จ.เชียงราย น้ำสูงกว่าตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำ แม่น้ำน่าน อ.เวียงสา จ.น่าน ลำเซบาย จ.ยโสธร แม่น้ำโขง อยู่ในสภาวะปกติ ยกเว้นบริเวณ มุกดาหาร และโขงเจียม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกภาค ยกเว้นภาคกลางที่มีแนวโน้มทรงตัว โดยมีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 42,518 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 52% น้ำบาดาล 1,228 ล้านลบ.ม./เดือน แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 38 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การ น้อยกว่า 30% จำนวน 21 แห่ง และปริมาณน้ำในอ่าง น้อยกว่า 30% จำนวน 18 แห่ง โดยมีแนวโน้มปริมาตรน้ำเพิ่มขึ้น 29 แห่ง ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างรวม 12,605 ล้านลบ.ม. ระบายออกรวม 11,290 ล้านลบ.ม. น้อยกว่าแผนการระบายทั้งฤดูฝน 1,950 ล้านลบ.ม. อ่างขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างน้อยกว่า 30% จำนวน 153 แห่ง มีแนวโน้มปริมาตรน้ำเพิ่มขึ้น 39 แห่ง คุณภาพน้ำ ค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าออกซิเจนในน้ำต่ำกว่าค่ามาตรฐาน บริเวณแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำนครชัยศรี การจัดการน้ำเขื่อนหลักยังเป็นไปตามแผน พร้อมเร่งปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในอ่าง

ลุ่มเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก บริหารจัดการน้ำตามแผน โดยวันนี้มีการระบายน้ำจาก 4 เขื่อน รวม 11.79 ล้านลบ.ม. คงเหลือน้ำใช้การรวม 2,270 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 12% และมีน้ำสำรองเพิ่มจากมาตรการลดการระบายแบบขั้นบันได 1,780 ล้าน ลบ.ม. เพื่อใช้บริหารจัดการฤดูแล้ง 2562/63

ลุ่มน้ำชี-มูล 8 เขื่อนหลัก บริหารจัดการน้ำตามแผน โดยวันนี้มีการระบายน้ำจาก 8 เขื่อน รวม 4.28 ล้านลบ.ม. คงเหลือน้ำใช้การรวม 522 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 9% และมีน้ำสำรองเพิ่มจากมาตรการลดการระบายแบบขั้นบันได -11 ล้านลบ.ม. เพื่อใช้บริหารจัดการฤดูแล้ง 2562/63

อย่างไรก็ตาม สทนช. เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนแม่บท ในระดับลุ่มน้ำ เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ณ โรงแรมเรือนแพ จ.พิษณุโลก ลุ่มน้ำเพชรบุรี ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา ชะอำ ในวันที่ 26 ส.ค. 2562

นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศ ประจำวันที่ 25 ส.ค. 2562 มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวและเวียดนาม ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตอนบน มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจ ได้ติดตามสถานการณ์ที่ผ่านมาในช่วงวันที่ 23-24 ส.ค. 2562 มีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณฝนสะสมที่ผ่านมา บริเวณจังหวัดอุดรธานี กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มากกว่า 150 มม. ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำยัง เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จากการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ขณะนี้น้ำหลากจากลำน้ำยังตอนบน บริเวณอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังไหลผ่านอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเอ่อล้นตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำ อำเภอเสลภูมิ ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง +0.57 ม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดการณ์ระดับน้ำจะสูงสุด +0.80- 1.10 ม. ในวันที่ 27 ส.ค. 2562

ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง และติดตามสภาพอากาศและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเตรียมแผนเผชิญเหตุที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะป้องกันตรวจสอบพนังและแนวคันกั้นน้ำบริเวณลำน้ำยัง รวมถึงประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบให้รับทราบต่อไป พร้อมทั้งเตรียมรับสถานการณ์ฝนที่จะตกหนัก ในช่วงวันที่ 25-27 ส.ค. 2562 ซึ่งจะส่งผลกระทบให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนบริเวณริมลำน้ำยัง ในระยะถัดไปได้