สร้างแรงใจ-ให้โอกาส เปิดใจ น้องเจน ผู้บกพร่องทางร่างกาย ร่วมครอบครัวรพ.ตำรวจ

สร้างแรงใจ-ให้โอกาส เปิดใจ น้องเจน ผู้บกพร่องทางร่างกาย ร่วมครอบครัว รพ.ตำรวจ

รพ.ตำรวจ / เป็นอีกเรื่องราวดีๆ ในการเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย เมื่อโรงพยาบาลตำรวจได้รับผู้มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว เข้ามาทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตำรวจ

สำหรับเรื่องราวดีๆ และเป็นอีกแรงบันดาลใจในครั้งนี้ ถือเป็นความสวยที่เปล่งประกายจากภายใน โดยโรงพยาบาลตำรวจได้รับ น้องเจน-ตมิสา ริยนา เข้าสู่ครอบครัวโรงพยาบาลตำรวจ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตำรวจ

ถึงแม้จะเป็นผู้มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว แต่มีใจที่เข้มแข็ง เป็นพลังสร้างสรรค์ผลงาน ที่เป็นประโยชน์สู่สังคม ร่วมส่งเสริมสร้างกำลังใจและให้โอกาส เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตำรวจ ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายทุกคนก้าวเดินต่อไปอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ

#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ #ศูนย์ประชาสัมพันธ์ #โรงพยาบาลตำรวจ

อย่าลืมแบ่งปันโอกาสดีๆ ส่งต่อกำลังใจให้กันและกัน เมื่อคุณมีโอกาส

ขอบคุณที่มา โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital