พิจิตร ประกาศเขตพิบัติภัยแล้งแล้ว 7 อำเภอ นาข้าว-ข้าวโพดตาย เกือบ 3 แสนไร่

พิจิตร ประกาศเขตพิบัติภัยแล้งแล้ว 7 อำเภอ นาข้าว-ข้าวโพดตาย เกือบ 3 แสนไร่

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. นางรติฟัส พ่วงพร้อม หัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จ.พิจิตร กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัด ที่ทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่อง หลังจากฝนตกทิ้งช่วง

นางรติฟัส กล่าวว่า จ.พิจิตร ได้ประกาศเขตพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสพภัยกรณีฉุกเฉินฝนแล้ง แล้ว 7 อำเภอ ประกอบด้วย

  • อ.ดงเจริญ 5 ตำบล 54 หมู่บ้าน 1,738 ครัวเรือน นาข้าวได้รับความเสียหาย 25,364 ไร่
  • อ.ทับคล้อ 9 ตำบล 110 หมู่บ้าน 6,745 ครัวเรือน นาข้าว 107,784 ไร่
  • อ.สามง่าม 2 ตำบล 27 หมู่บ้าน 511 ครัวเรือน นาข้าวเสียหาย 8,577 ไร่
  • อ.บางมูลนาก 6 ตำบล 42 หมู่บ้าน 4,020 ครัวเรือน
  • อ.โพทะเล ข้าวโพดเสียหาย 2,199 ไร่
  • อ.โพธิ์ประทับช้าง ข้าวโพดเสียหาย 370 ไร่
  • อ.บึงนาราง นาข้าว-ข้าวโพด ได้รับความเสียหาย 4,710 ไร่

รวมพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสพภัยกรณีฉุกเฉินฝนแล้งรวม 7 อำเภอ นาข้าว-ข้าวโพด ได้รับความเสียหาย รวม 214,238 ไร่

นางรติฟัส กล่าวต่อว่า นาย วรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าฯพิจิตร ได้สั่งการให้ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ลงพื้นที่เป่าล้างบ่อบาดาล ตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคนน้ำ อุปโภคบริโภค ทั้ง 12 อำเภอ 33 แห่ง หลังพบชาวบ้านเดือดร้อน ประกอบกับบางแห่งน้ำไม่สะอาด