ชาวนายิ้มได้ “จุรินทร์” เผย นบข. เดินหน้าประกันราคาข้าว ชงครม.ขอวงเงิน 2.1 หมื่นล้าน

ชาวนายิ้มได้ “จุรินทร์” เผย นบข. เดินหน้าประกันราคาข้าว ชง ครม. ขอวงเงิน 2.1 หมื่นล้าน

วันที่ 21 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) มีมติเห็นชอบหลักการ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 วงเงินข้าวนาปี 2.1 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ข้าวหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ข้าวนอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ข้าวปทุมธานี ตันละ 10,000 บาท และ ข้าวเหนียว ตันละ 12,000 บาท ที่ความชื้นร้อยละ 15

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงการคลัง เสนอ เรื่องการปรับปรุงคุณภาพข้าวและค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 500 บาท จำนวนไม่เกิน 20 ไร่ โดยต้องหารือกรอบวงเงินงบประมาณ กับสำนักงบประมาณ ซึ่งจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา ภายในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ คาดว่าเกษตรกรจะได้ประโยชน์จากโครงการ 3.9 ล้านราย

ด้าน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม นบข. เห็นชอบหลักการดูแลเกษตรกรแบบผสมผสาน โดยเฉพาะข้าว เพื่อช่วยสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร ทั้งการเก็บเกี่ยว การพัฒนาคุณภาพข้าว การตั้งราคาเป้าหมาย และการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร

ซึ่งนายจุรินทร์ เป็นผู้เสนอ และตัวแทนผู้ปลูกข้าวซึ่งอยู่ในคณะกรรมการฯ ได้แสดงความเห็นว่าในส่วนของประกันรายได้ถ้าทำอย่างเดียว เกรงว่าเกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึง เหตุนี้ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบในหลักการทำแบบผสมผสาน คู่ขนานกันไป

ทั้งนี้ นายกฯ ได้กำชับว่า 2 มาตรการที่คู่ขนานกันไปนี้ จะต้องดูเรื่องความเป็นไปได้ของงบประมาณ ต้องดูเรื่องไม่บิดเบือนกลไกตลาด รวมถึงมาตรการอื่นๆ ที่จะสามารถส่งเข้าไปได้ เช่น ตัวกลไกตลาด การดูดซับอุปทานออกจากตลาด สินเชื่อชะลอรวบรวมการขาย การเก็บสต๊อก จะต้องดูเม็ดเงินรวมให้เป็นไปตามวินัยการเงินการคลัง โดยให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังไปหารือกับสำนักงบประมาณ