ดึงเอสเอ็มอีร่วมงาน “ภูมิปัญญาสุขภาพ” พัฒนาสินค้าสมุนไพรร่วมกันทั้งอาเซียน

ดึงเอสเอ็มอีร่วมงาน “ภูมิปัญญาสุขภาพ” พัฒนาสินค้าสมุนไพรร่วมกันทั้งอาเซียน

ข่าวแจ้งว่า โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จะเป็นเจ้าภาพจัด งาน ASEAN Health wisdom conference ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคมนี้ ที่ ภูมิภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการนำภูมิปัญญาสุขภาพ การแพทย์ท้องถิ่น และการแพทย์ดั้งเดิม มาใช้ดูแลสุขภาพ เพื่อชุมชนอาเซียนที่ยั่งยืน สอดคล้องกับการจัดงานปีนี้ภายใต้แนวคิด Fostering collaboration to promote innovative Traditional & Complementary Medicine for sustainable ASEAN community  พร้อมกันนี้แต่ละประเทศได้นำภูมิปัญญาที่หลากหลายมาจัดแสดงด้วย

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีภูมิปัญญาทางด้านสุขภาพ โดยการนำสมุนไพรท้องถิ่นมาใช้ในทุกมิติของการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูสภาพ การพัฒนาสินค้าที่มีอัตลักษณ์ ย่อมสร้างให้เกิดความแตกต่างในการแข่งขัน โดยเฉพาะสินค้าที่มาจากฐานภูมิปัญญา มีประสบการณ์การใช้จริง ก็จะสร้างโอกาสทางการตลาดได้มาก

แร้งคอคำ

ดร.สุภาภรณ์ กล่าวว่า การจัดงานภูมิปัญญาสุขภาพอาเซียน ในปีนี้มี 8 ประเทศ ตอบรับการมาร่วมงาน มีการนำนวัตกรรมทางการรักษาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาจัดแสดง หลายอย่างมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยมาก ขณะนี้กำลังหารือกันว่า จะมีความร่วมมือเพื่อพัฒนาต่อยอดในเรื่องเหล่านี้อย่างไร เช่น ประเทศพม่า จะมาสาธิตการรักษา Bell’ palsy หรืออัมพาตใบหน้า ซึ่งโรงพยาบาลในประเทศไทยก็ใช้การนวดไทยรักษาเช่นเดียวกัน ขณะที่เวียดนามก็นำสมุนไพรที่คนไทยเรียกว่า แร้งคอคำ ใช้รักษาต่อมลูกหมากโต มาจัดแสดง และเล่าถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนตอนนี้มีขายใน amazon

หรือ อย่าง มาเลเซีย ที่ดำเนินการพัฒนาสินค้า ตงกัตอาลี หรือ ปลาไหลเผือก จนสามารถส่งออกไปขายที่อเมริกา สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความน่าสนใจในการที่คนไทยจะได้เรียนรู้ร่วมกันด้วย เราจึงเชิญหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ทั้งเมืองสมุนไพร 12 แห่ง มหาวิทยาลัย กลุ่มเกษตรกร และเอสเอ็มอี มาร่วมรับฟัง เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของ value chain ในการพัฒนาสมุนไพร เพื่อสร้างชาติ

ปลาไหลเผือก

“ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ประเทศในอาเซียน จะมาร่วมกันแบบนี้ จึงอยากเชิญชวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสนใจมางานกันให้มากๆ มาช็อปปิ้งความรู้ภูมิปัญญาอาเซียน เผื่อได้ไอเดียดีๆ กลับไปต่อยอด อย่างโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เรามีโครงการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น มาหลายปีพบว่า แร้งคอคำ เป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพมาใช้ในการักษาต่อมลูกหมากเมื่อสองปีก่อน และได้เห็นของเวียดนามพัฒนาจนเป็นผลิตภัณฑ์ เราจึงได้ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ SCG ศึกษาวิจัยโดยการทำ  DNA barcode ของต้นไทยกับเวียดนามพบว่า เหมือนกัน ยิ่งมั่นใจว่าเรามาถูกทาง  ตอนนี้เรากำลังขอทุน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เพื่อทำวิจัยตั้งแต่การสกัด ไปจนกระทั่งการหากลไกการออกฤทธิ์ ก็หวังว่าจะได้ผลเช่นเดียวกับเวียดนาม” ดร.สุภาภรณ์ กล่าว

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน พร้อมรับหนังสือชุดความรู้ภูมิปัญญาอาเซียน ฟรี ได้ https://docs.google.com/forms/d/1PqtpcrooQS4h8XmpOTSkIb0N0NS7aOlplH7wuNqQBUU/edit หรือ เฟซบุ๊ก/สมุนไพรอภัยภูเบศร หรือ โทรศัพท์ลงทะเบียนโดยตรงได้ที่เบอร์ (037) 211-289 และ (037) 217-127