เคาะประกันปาล์ม 4 บาท/กก. ชงครม.เห็นชอบพรุ่งนี้ – มึน!สต๊อกพุ่งพรวดหวั่นแอบลักลอบนำเข้า

กนป. เห็นชอบมาตรการประกันรายได้เกษตรกร 4 บาทต่อกิโลกรัม เตรียมเสนอครม.เห็นชอบพรุ่งนี้ เพื่อช่วยผู้ปลูกปาล์ม 3 แสนครัวเรือน โดยจ่ายส่วนต่างทุก 3 เดือน

เคาะประกันปาล์ม 4 บาท/กก. – นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุม คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 4/2562 ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกตามที่ได้สรุปจาก 3 ฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรโดยรัฐรับประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ 4 บาทต่อกิโลกรัม น้ำมัน 18% รายละไม่เกิน 25 ไร่ต่อครัวเรือน โดยจ่าย 3 เดือนครั้ง ขั้นตอนหลังจากนี้จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

สำหรับหลักเกณฑ์ที่เกษตรกรจะได้รับส่วนต่างจากการประกันรายได้ จะต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มครอบคลุม 3 แสนครัวเรือน ทั้งนี้ จะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร โดยรัฐจะจ่ายส่วนต่างผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบหรือน้ำมันซีพีโอส่วนที่เหลือ ตามกรอบที่ตกลงกันไว้อีก 130,000 ตัน ภายใน 2 สัปดาห์เพื่อพยุงราคาปาล์ม

รวมทั้งกำหนดให้มีการติดตั้งมิเตอร์เพื่อควบคุมการเข้าออกของน้ำมันปาล์มดิบ เนื่องจากพบว่าขณะนี้สต๊อกน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มสูงขึ้นเป็นกว่า 4 แสนตัน จากระดับสำรองปกติที่ 250,000 ตัน ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจมีการลักลอบ หรือเกิดจากการถ่ายลำผ่านแดน โดยใช้ไทยเป็นทางผ่าน แต่ไม่ได้นำน้ำมันปาล์มออกไปจริง โดยขอให้หน่วยงานความมั่นคง กรมศุลกากรเข้มงวดการนำเข้า

“ส่วนทางฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานรัฐจะต้องให้ดำเนินการเด็ดขาดเกี่ยวกับผู้ที่ลักลอบนำน้ำมันปาล์มเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งกรณีการขออนุญาตนำน้ำมันปาล์มผ่านแดนโดยเวลาขาเข้าจำนวนหนึ่งแต่เวลาขาออกไปต่างประเทศนั้นจำนวนลดน้อยลงหรือใช้อย่างอื่นทดแทนซึ่งแปลว่าเป็นปล่อยให้น้ำมันปาล์มหลงเหลืออยู่ในประเทศ ทำให้ราคาผลผลิตปาล์มตกต่ำ ซึ่งเรื่องนี้จะต้องเคร่งครัดโดยรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิทย์ ได้ช่วยกำชับแล้ว” นายจุรินทร์ กล่าว

นอกจากนี้ จะเร่งการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 10 ภายในปลายปีนี้เพื่อดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มและช่วยพยุงราคาปาล์มให้ปรับตัวสูงขึ้น

นายอธิราช ดำดี ผู้ทรงคุณวุฒิ กนป.ระบุว่า แม้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มจะพอใจที่รัฐรับประกันรายได้ แต่เป็นมาตรการระยะสั้น โดยขอให้รัฐหาวิธีดูแลเกษตรกรอย่างยั่งยืน เพื่อดูแลราคาปาล์มให้มีเสถียรภาพและไม่เป็นภาระของรัฐ เพราะขณะนี้ราคาปาล์มสดยังอยู่ต่ำกว่าต้นทุน ที่ 3.10 บาท โดยอยู่ที่กิโลกรัมละ 2.70-3 บาท ส่วนน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่กิโลกรัมละ 15.75 บาท

สำหรับการประกันรายได้ในครั้งนี้ คาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 15,000 ล้านบาท ครอบคลุมทั้งพื้นที่มีเอกสารสิทธิและไม่มีเอกสารสิทธิ จำนวน 3 แสนครัวเรือน ทั้งนี้ จะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร