วางแผนจราจรเปิดเทอม2

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รรท.รอง.ผบช.น. กล่าวว่า ช่วงปลายเดือนตุลาคม เป็นช่วงเปิดภาคเรียนที่สอง ประจำปีการศึกษา 2559 กองบังคับการตำรวจจราจร(บก.จร.) สั่งกำชับการปฏิบัติด้านการจราจร ให้ บก.น. 1-9ประสานกับสถานศึกษาในเขตรับผิดชอบ แนะนำประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองที่นำรถมารับส่ง นักเรียน นักศึกษา ให้จอดรถให้เป็นระเบียบ

โดยเฉพาะสถานศึกษาที่ตั้งอยู่บนถนนสายหลักให้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าสถานศึกษา จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เป็นสายตรวจออกตรวจสภาพการจราจรในเขตรับผิดชอบตลอดเวลา หากพบปัญหาเกี่ยวกับถนนชำรุด รถจอดเสียหรืออุบัติเหตุ ให้ดำเนินการในส่วนที่ข้องหรือประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว ในช่วงเปิดเทอมจะต้องลงพื้นที่ตั้งแต่เวลา 05.00น. ส่วนช่วงเย็นประจำจุดตั้งแต่เวลา 15.00น. ทั้งนี้ให้ตำจราจรสน.พื้นที่นำอาสาสมัครรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามาช่วยจัดการจราจรโดยเฉพาะในตรอกซอยที่ไม่มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร รวมทั้งนำอาสาจราจรและอาสาสมัครต่าง ๆ ได้แก่ อปพร. ลูกเสือ เนตรนารี เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ ขสมก.มาช่วยเหลือในการจัดและอำนวยความสะดวกการจราจรเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ

พล.ต.ต.จิรพัฒน์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ในกรณีมีฝนตก หรือน้ำท่วมขัง ทำให้เกิดปัญหาการจราจร ให้รีบประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการ อย่างไรก็ตามในโรงเรียนที่มีเด็กเล็กให้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเด็กนักเรียนในการข้ามถนนบริเวณทางข้ามในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น โดยให้ประสานงานกับสถานศึกษาจัดลูกเสือ เนตรนารี ออกช่วยควบคุมให้ความปลอดภัยด้วย และให้ทุกสถานีจัดสายตรวจจราจร กวดขัน ตรวจตราผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เน้นการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแนะนำตักเตือน จับกุมเฉพาะพบเห็นการกระทำผิดที่ชัดแจ้ง ในข้อหาที่ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด เช่น การจอดรถ หรือหยุดรถในที่ห้ามหยุด ห้ามจอด แซงรถในที่คับขัน ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร อย่างต่อเนื่องจัดเตรียมรถยก และเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติเมื่อมีเหตุจำเป็น รวมถึงการเตรียมการประสานงานรถยกขนาดใหญ่ของทั้งภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

พล.ต.ต.จิรพัฒน์ กล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่ที่มีจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ จุดเชื่อมต่อท่าเรือท่าเรือโดยสารให้ประสานผู้ประกอบการเดินเรือตรวจสอบความเรียบร้อยความมั่นคงแข็งแรงของโป๊ะและเรือโดยสาร เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร หากพบว่าผู้ประกอบการรายใดไม่ดำเนินการให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที เพื่อประสานผู้เกี่ยวข้องให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ออกควบคุมการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด โดยให้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความพร้อม และเข้าใจภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามแผนที่กำหนด ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ในส่วนของ บก.จร.ให้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็น ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก และควบคุมการจราจร

ตลอดจนให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการจราจรให้มากที่สุด จัดกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรท้องที่ตามความจำเป็นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยให้มีผู้ควบคุมกำลังไปรายงานตัวต่อ รองผู้กำกับการจราจร(รองผกก.จร.) หรือ สารวัตรจราจร(สว.จร.) เพื่อมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบในการปฏิบัติให้ชัดเจน ออกช่วยควบคุมให้ความปลอดภัยด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติพิเศษ(สปพ.) เสริมการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการจราจรตามแนวพระราชดำริ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นออกควบคุมการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกครั้ง

ที่มา มติชน