เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานกำลังใจผู้ป่วย ทรงเล่า “ตอนนี้แม่เราก็ไม่สบาย”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปในการพระราชทานอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลำพูน

เป็นภาพแห่งความประทับใจของพสกนิกรชาวไทย วานนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังโรงเรียนบ้านป่าเลา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในการพระราชทานอุปกรณ์กีฬาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปพระราชทานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 11 แห่ง

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมของโรงเรียนบ้านป่าเลา ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบัน มีนักเรียน 104 คน ซึ่งนักเรียนทั้งหมดเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง หรือปกาเกอะญอ โดยก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลแม่ทา ซึ่งออกไปให้บริการแก่ประชาชน โดยมีผู้ไปรับบริการ 46 คน ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด

โดยมีพระปฏิสันถาร แก่ประชาชนที่เข้าเฝ้า ตอนหนึ่ง ได้โน้มพระวรกายทักทายกับผู้ป่วย ถามถึงอาการ และแนะนำถึงการออกกำลังกาย ทรงกำชับว่า ต้องทำตามที่แพทย์แนะนำจะได้แข็งแรง ตอนหนึ่งทรงระบุ ว่า “ตอนนี้แม่เราไม่สบาย ก็ไม่ค่อยมีแรงเหมือนกัน หมอแนะนำให้มีการออกกำลังกาย มีท่าต่างๆ ต้องเชื่อที่หมอแนะนำนะคะ” ยังความปลาบปลื้มให้แก่ประชาชนที่เข้าเฝ้าอย่างยิ่ง