กฟผ.พัฒนาฉลากเบอร์ 5 บ้านและอาคารภายใต้เกณฑ์ใหม่

กฟผ.พัฒนาฉลากเบอร์ 5 บ้านและอาคารภายใต้เกณฑ์ใหม่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แถลงผลการศึกษาหลักเกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของบ้านและอาคาร ภายใต้เกณฑ์การศึกษาใหม่ ที่จะช่วยผลักดันและยกระดับเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานในบ้านและอาคารให้สูงขึ้นกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ขยายผลสำเร็จจากอุปกรณ์ไฟฟ้าสู่ที่พักอาศัย หวังกระตุ้นให้เกิดการออกแบบก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานที่ดียิ่งขึ้น พร้อมเปิดตัวโครงการบ้านเบอร์ 5 แห่งแรกร่วมกับการเคหะแห่งชาติ ในวันที่ 22 กันยายน นี้

นายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) กล่าวว่า ได้ว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังการศึกษาหลักเกณฑ์ฉลากเบอร์ 5 ของบ้านและอาคาร เพื่อยกระดับการใช้พลังงานให้สูงขึ้นกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเพิ่มศักยภาพในการใช้พลังงาน สำหรับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของบ้านและอาคารแบบใหม่ จะเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนว่าบ้านและอาคารที่ได้รับฉลากฯสามารถออกแบบและก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพด้านพลังงานที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน เกณฑ์พิจารณาประกอบ ด้วย เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานและเกณฑ์นวัตกรรม และการออกแบบพึ่งพาธรรมชาติ โดยฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของบ้านและอาคารแบบใหม่รองรับบ้าน 3 ประเภท ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว และอาคาร 10 ประเภท ได้แก่ สำนักงาน,สถานศึกษา, โรงมหรสพ, สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า อาคารชุมนุมคน โรงแรม โรงพยาบาล อาคารชุด และหอพักหรืออพาทเมนต์

ทั้งนี้ ภายหลังจากการแถลงผลการศึกษา กฟผ. จะนำหลักเกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของบ้านและอาคาร หารือร่วมกับผู้ประกอบการอีกครั้งเพื่อร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการพัฒนาเกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของบ้านและอาคาร เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมกับการนำไปใช้งานจริงเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยมีกำหนดการเปิดตัวโครงการบ้านเบอร์ 5 แห่งแรกร่วมกับการเคหะแห่งชาติ(กคช.) ในวันที่ 22 กันยายน 2562 นี้ และจะขยายผลสู่โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ และเอกชนต่อไป