เปิดงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 แสนล้าน คนไทยใครได้บ้าง ไม่ต้องจน ก็มีสิทธิ!

เปิดงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 แสนล้าน คนไทยใครได้บ้าง ไม่ต้องจน ก็มีสิทธิ!

จากการประชุมครม.เศรษฐกิจ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ ขับเคลื่อนบริหารมาตรการเศรษฐกิจ ซึ่งจะขับเคลื่อนงาน 7 ด้าน โดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมด ตั้งงบประมาณว่า จะมีวงเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 3.16 แสนล้านบาท

จากมาตรการเหล่านี้ มีใครบ้างที่จะได้รับการช่วยเหลือ

ผู้มีอายุเกิน 18 ปี จำนวน 10 ล้านคน  

ได้รับเงินคนละ 1 พันบาท ในโครงการ ชิม ช้อป ใช้ แจกเงินผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (อี-วอลเลท) เป็นค่าอาหาร ค่าซื้อสินค้าในท้องถิ่น และค่าที่พักอาศัยในจังหวัดที่ตัวเองไม่ได้อยู่ และหากใช้เงินเกิน 1 พันแต่ไม่เกิน 3 หมื่นบาท จะได้เงินชดเชยคืน 15%

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เพิ่มเงินช่วยเหลืออีก 300 บาท เป็น 800 บาท ในกรณีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี และเพิ่ม 200 บาท เป็น 700 บาท ในกรณีรายได้มากกว่า 3 หมื่นแต่ไม่ถึง 1 แสน

ผู้สูงอายุ จะได้เพิ่ม 500 บาทต่อเดือน และชดเชยจากบัตรคนจนอีก 500 บาทต่อเดือน กรณีผู้ถือบัตรและมีบุตรจะได้รับเงินเพิ่มอีก 300 บาทต่อเดือน เท่ากับ 1,300 บาทต่อเดือน จำนวน 2 เดือน

เกษตรกร

-พักชำระหนี้ และลดอัตราดอกเบี้ย เป็นเวลา 1 ปี เกษตรกร 9.9 แสนราย
-ปล่อยสินเชื่อ 5 หมื่นล้าน ดอกเบี้ย 0% สำหรับชาวนา วงเงินคนละไม่เกิน 5 แสน

ผู้ประกอบการ

 

-กระตุ้นการลงทุน ให้ผู้ประกอบการหักภาษีได้ 1.5 เท่า เมื่อซื้อเคลื่อนจักร พร้อมมาตรการปล่อยกู้ดอกเบี้ยพิเศษ

-ปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ระยะเวลากู้ 7 ปี

-ปล่อยกู้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษให้กับธุรกิจรายเล็กเช่นเดียวกัน วงเงินรวม 1 แสนล้านบาท

ผู้ต้องการที่อยู่อาศัย

ปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินรวม 5.2 หมื่นล้านบาท