เคทีซี ลงพื้นที่เก็บผลผลิตและแปรรูปอาหาร ร่วมกับน้องๆผู้บกพร่องทางการได้ยิน

เคทีซี ลงพื้นที่เก็บผลผลิตและแปรรูปอาหาร ร่วมกับน้องๆผู้บกพร่องทางการได้ยิน

เมื่อเร็วๆ นี้ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานจิตอาสา จับมือน้องๆ บกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ลงพื้นที่เก็บผลผลิตเห็ดฮังการี เห็ดนางฟ้าภูฐาน และเห็ดนางนวลจากโรงเรือนเพาะเห็ดเพื่อการเรียนรู้ ภายในโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ พร้อมช่วยกันสร้างสรรค์เมนูอาหารว่าง ได้แก่ เห็ดหย็อง คุกกี้เห็ด และเห็ดทอด ภายใต้โครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน”

ซึ่งเคทีซี ได้ริเริ่มขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 12 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่การสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด การสอนทฤษฎีเพาะเห็ดออร์แกนิกแบบครบวงจรและฝึกปฏิบัติจริง ออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์สินค้า รวมทั้งการบริหารต้นทุนและการวางแผนการใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตที่มีความสุขอย่างพอเพียงและยั่งยืน ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับสังคมต่อไป