รมช.ศึกษาฯ เล็งผลิตหลักสูตร “กัญชาเพื่อเยาวชน” จุดประกายเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รมช.ศึกษาฯ เล็งผลิตหลักสูตร “กัญชาเพื่อเยาวชน” จุดประกายเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ปัจจุบัน กัญชา กำลังเป็นประเด็นความสนใจร่วมกันของสังคม ที่คนทุกเพศทุกวัย ควรจะต้องเรียนรู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน และในวันที่ 18  สิงหาคมของทุกปี ตรงกับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา เน้นเรียนรู้รอบตัว ใช้ฐานวิชาการ ปรับใช้กับชีวิตจริง เพื่อการอยู่รอดในสังคม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ

“กัญชา เป็นสมุนไพรที่มีคุณอนันต์ หากใช้ได้ถูกต้อง แต่จะมีโทษมหันต์หากนำไปใช้ในทางที่ผิด ในกลุ่มของเยาวชนผู้อยู่ในวัยของการเรียนรู้ อยู่ในวัยอยากรู้อยากลอง จึงควรนำประเด็นที่มีความสนใจของสังคม มาใช้เป็นจุดตั้งต้นในการเรียนรู้ ซึ่งในขณะนี้ อภัยภูเบศร ได้รวบรวมงานวิชาการด้านกัญชาไว้มาก และจะนำมาจัดแสดงในงานมหกรรมภูมิปัญญาสุขภาพอาเซียน เพื่อกระตุ้นให้ประเทศในอาเซียนได้เห็นทรัพยากรชีวภาพที่มีร่วมกัน และนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งในงานนอกจากนิทรรศการแล้ว ก็ยังมีประเทศลาว ที่จะมาพูดถึงสถานการณ์กัญชาในประเทศ มีมาเลเซียและฟิลิปปินส์ที่กำลังดูลาดเลาการพัฒนากัญชามาใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับประเทศไทย” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

และว่า ที่ผ่านมา ได้พูดคุยกับทางอภัยภูเบศร ให้เป็น “ฐานหนึ่ง” ในการเรียนรู้ของเยาวชน โดยจะเรียนรู้ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่ด้านลักษณะของพฤกษศาสตร์ของกัญชา ด้านเกษตรกรรม เจาะลึกเทคนิคการเพาะปลูก การสกัดสารสำคัญโดยนวัตกรรมการสกัดทางวิทยาศาสตร์ และการนำไปใช้รักษาโรค ที่เยาวชนต้องเรียนรู้ครอบคลุมทั้งด้านเคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ การสร้างพื้นฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสมุนไพร นับเป็นการเรียนรู้โดยการสร้างประสบการณ์ตรงในเยาวชน แต่จะนำมาทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจอย่างไรให้เหมาะกับเยาวชน เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจ สนใจ และรู้สึกสนุกกับการเรียนสมุนไพร

“เมื่อเด็กๆ เกิดความสนุกในการเรียนรู้ ก็จะอยากนำไปถ่ายทอดต่อให้กับเพื่อนและคนอื่นๆ ในครอบครัวได้ เกิดผลกระทบทางมิติสุขภาพอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต และหากได้รับการตอบรับดี ก็จะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรสำหรับเยาวชนต่อไป” ดร.กนกวรรณ ระบุ

ข่าวแจ้งว่า สำหรับงาน “มหกรรมภูมิปัญญาสุขภาพอาเซียน” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม ที่ ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ จ.ปราจีนบุรี นี้ นอกจากทางกระทรวงศึกษาธิการต้องการให้เป็น “ฐานการเรียนรู้” เรื่องกัญชาทางการแพทย์แก่เยาวชนผู้สนใจแล้ว ยังมีนิทรรศการการแพทย์ดั้งเดิม ให้ได้สัมผัส เรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้านที่มีร่วมกันในอาเซียน การตรวจปรึกษารักษาสุขภาพฟรี และการเรียนรู้สมุนไพรเพื่ออาชีพฟรี โทรสอบถามได้ที่ 037-211-289 หรือ 037-217-172