“วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี-นวัตกรรม” เรื่องสำคัญยิ่ง ในโลกธุรกิจยุคดิจิตอล

“วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี-นวัตกรรม” เรื่องสำคัญยิ่ง ในโลกธุรกิจยุคดิจิตอล

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จัดงาน Regional Science Park (RSP) Innovation Day 2019 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม นี้ ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

โดยงานครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการทำงานร่วมกันของ สอว. และเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ภูมิภาค ที่ได้จัดงานขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและบทบาทของ สอว. และบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในด้านต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักแก่ภาครัฐและเอกชน

รวมถึงนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ สอว. และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคด้วย  ตลอดจนการมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมระดับประเทศ (MOST Innovation Awards 2019) 2 สาขา ได้แก่ สาขานักธุรกิจนวัตกรรม และสาขานวัตกรรม/กระบวนการเชิงพาณิชย์ ให้แก่บริษัทหรือผู้ประกอบการที่ได้รับบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงภารกิจและบทบาทของ สอว. และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค การบรรยายในหัวข้อ ผลลัพธ์ของ Innovation จะเป็นเช่นไร? เมื่อ  (Opportunity+Know How) passion  โดย คุณเพชร์รัตน์ ลีลาสุนทรกุล Senionr Manager, Learnuing & Development,Pwc Thailand

ตลอดจนการเปิดให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพทางธุรกิจและการตลาด การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของผู้ประกอบการที่รับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และพิธีมอบรางวัล MOST Innovation Awards ระดับประเทศ

งาน RSP Innovation Day 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคมนี้ ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวน 27 บู๊ธ และมีสินค้านวัตกรรมที่นำมาจัดจำหน่ายมากกว่า 50 รายการ