กพร.ชูศูนย์ฯรีไซเคิลต้อนผู้ประกอบการทั่วปท.แปลงขยะสร้างมูลค่าเพิ่มศก.ไม่ต่ำกว่าหมื่นล้าน

นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เปิดเผยว่า กพร.ได้พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีรีไซเคิล ตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ วงเงินงบประมาณรวม 300 ล้านบาท คาดจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561 รองรับการปรับโครงสร้างการทำงานของกระทรวงอุตสาหกรรมตามนโยบายส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล เพราะปัจจุบันไทยมีวัสดุเหลือใช้และกากของเสียประมาณทั้งภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน 50 ล้านตันต่อปี อาทิ โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์

“กพร. ตั้งเป้าหมายภายใน 5 ปี จะนำของเสียอุตสาหกรรมจากโรงงานทั่วประเทศออกมาแยกแร่โลหะและที่ไม่ใช่โลหะนำกลับมาใช้ใหม่ คาดจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศจากการลงทุนด้วยการนำของเสียเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี”นายสมบูรณ์กล่าว

นายสมบูรณ์กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยลดการนำเข้าแร่จากต่างประเทศ อาทิ ทองคำ ที่แยกออกมาจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ประมาณ 20 ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่าปีละ 20,000 ล้านบาท และช่วยลดต้นทุนภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แร่นำเข้าในราคาสูงเป็นส่วนประกอบในการผลิต อาทิ แผงวงจรโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายใต้เงื่อนไขระบบการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้และกากของเสียที่มีประสิทธิภาพครบวงจรตั้งแต่กิจกรรม กระบวนการที่ก่อให้เกิดของเสีย กระบวนการคัดแยก การจัดเก็บรวบรวม การขนส่ง การรีไซเคิล การบำบัด และการกำจัด รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลในประเทศ

นายสมบูรณ์กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ได้จัดอบรมผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการรีไซเคิลจากวัสดุเหลือใช้และกากของเสียแล้ว รวม 77 แห่ง และมีการติดตามประเมินผลพบมีผู้ประกอบการสามารถรีไซเคิลขยะอุตสาหกรรมได้จริง 66 แห่ง จากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรีไซเคิลที่มีประมาณ 500-600 ราย ที่จดทะเบียนประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 106 คือ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม ซึ่งมีโรงงานประเภท 106 ที่มีศักยภาพไม่ถึง 100 ราย

 

ที่มา มติชน