รมว.คมนาคม เพิ่มโทษแท็กซี่ แก๊สหมด ส่งรถ ไม่กดมิเตอร์ ชี้ขึ้นราคาให้แล้ว อย่าปฏิเสธ

รมว.คมนาคม จัดโทษหนักแท็กซี่ แก๊สหมด-ส่งรถเก่ง ลั่นขึ้นราคาให้แล้ว อย่าปฏิเสธ

รมว.คมนาคม – เมื่อวันที่ 8 ส.ค. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า หลังจากที่กระทรวงคมนาคมมีมติให้ แท็กซี่ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารภายใน 1 เดือน ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เพิ่มความเข้มงวดและเพิ่มมาตรการลงโทษแท็กซี่ ให้หนักขึ้น

“ในกรณีที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่นการปฏิเสธผู้โดยสาร การคิดค่าโดยสารเกินราคาที่กำหนด และการไล่ผู้โดยสารลงจากรถ”

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ ขบ. และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ไปศึกษามาตรการ แนวทางป้องกัน จัดทำคู่มือให้บริการสำหรับรถรับจ้างสาธารณะให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งคู่มือนี้จะกำหนดมาตรฐานการให้บริการ การควบคุมดูแลและบทลงโทษที่ชัดเจน เพื่อให้รถรับจ้างสาธารณะทุกประเภท ใช้เป็นปฏิบัติโดยทั่วกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ

ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายมองว่าการขึ้นราคาเป็นการผลักภาระให้ประชาชน ซึ่งสวนทางกับนโยบายลดค่าครองชีพของรัฐบาลนั้น มองว่าไม่ได้เป็นการผลักภาระ ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากนัก เพราะปัจจุบันประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางหลากหลาย ทุกคนสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวกอยู่แล้ว ทั้งรถเมล์ รถไฟฟ้า เรือ

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์