อ่วมแน่! คม.ปล่อยผี อนุมัติ ขึ้นค่าแท็กซี่ ขยายอายุรถ แก้กม.จัดระเบียบแกร็บคาร์

อ่วมแน่! คม.ปล่อยผี อนุมัติ ขึ้นค่าแท็กซี่ ขยายอายุรถ แก้กม.จัดระเบียบแกร็บคาร์

ขึ้นค่าแท็กซี่ / เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ กระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และตัวแทนกลุ่มแท็กซี่ เพื่อพิจารณาประเด็นข้อร้องเรียนและข้อเสนอ เพื่อแก้ไขปัญหากลุ่มรถแท็กซี่

โดยที่ประชุม 2 ฝ่ายเห็นชอบร่วมกันให้มีการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารและค่าบริการแท็กซี่ เพื่อลดภาระต้นทุนการเดินรถให้แก่แท็กซี่

คาดว่าจะปรับขึ้นราคาได้ภายใน 1 เดือน หรือภายในวันที่ 8 ก.ย.นี้เป็นต้นไป โดยระหว่างนี้ให้ ขบ. เร่งจัดทำแอพพลิเคชั่นเพื่อจัดระเบียบแท็กซี่ป้ายเหลืองให้เข้ามาสู่ระบบเดียวกันทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน เพื่อให้ ขบ. สามารถกำกับและตรวจสอบการให้บริการแท็กซี่เป็นไปตามกฎหมายต่อไป

สำหรับอัตราค่าโดยสารที่จะปรับขึ้นนั้น ระยะเริ่มต้นกดมิเตอร์ยังคงอัตราค่าโดยสารเดิม คือเริ่มที่ 35 บาท แต่จะมีการปรับขึ้นค่าโดยสารในระยะต่อไป คือ ระยะทางช่วง 1-10 กิโลเมตร ปรับขึ้นกิโลเมตรละ 1 บาท จาก 5.50 บาท เป็น 6.50 บาท

ส่วนระยะช่วง 10-20 กิโลเมตร ปรับขึ้นกิโลเมตรละ 50 สตางค์ จาก 6.50 บาท เป็น 7 บาท, ระยะช่วง 20-40 กิโลเมตร ปรับขึ้นกิโลเมตรละ 50 สตางค์ จาก 7.50 บาท เป็น 8 บาท และระยะช่วง 40-60 กิโลเมตร ปรับขึ้นกิโลเมตรละ 50 สตางค์ จาก 8 บาท เป็น 8.50 บาท

นอกจากนี้ ยังอนุมัติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารช่วงรถติด ซึ่งรถมีอัตราความเร็วไม่เกิน 6 กม./ชม. อีกนาทีละ 1 บาท คือปรับจากนาทีละ 2 บาท เป็นนาทีละ 3 บาท และให้มีการขยายอายุแท็กซี่ตามข้อเสนอคือ จาก 9 ปี เป็น 12 ปี แต่มีเงื่อนไขจะต้องนำรถเข้ามาตรวจสภาพทุกๆ 3 เดือน หากไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องหยุดให้บริการทันที

อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้ ขบ. ปลดล็อก เรื่องการจดทะเบียนเป็นแท็กซี่วีไอพี ให้รถส่วนบุคคลสามารถเข้ามาจดทะเบียนได้ด้วย เพิ่มเติมจากเดิมที่ให้เฉพาะแท็กซี่นิติบุคคลเท่านั้น ส่วนระบบแท็กซี่โอเคเดิม ที่ ขบ. ดำเนินการอยู่นั้น ให้ทำการยกเลิก เนื่องจากสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้กับแท็กซี่มากเกินไป

เนื่องจากมีภาระต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนสำหรับการใช้แอพพลิเคชั่น และยังมีภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งจีพีเอส กล้อง และระบบฉุกเฉินจำนวนมากอีกด้วย

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า สำหรับแท็กซี่สนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมินั้น กระทรวงเห็นชอบให้ปรับขึ้นค่าเซอร์วิสชาร์จหรือค่าธรรมเนียมแท็กซี่สนามบินเพิ่มขึ้น โดยรถแท็กซี่แวน ให้ปรับเพิ่มขึ้นอีกเที่ยวละ 20 บาท จาก 70 บาท เป็น 90 บาท

ส่วนแท็กซี่ขนาดเล็ก ให้ปรับเพิ่มขึ้นเที่ยวละ 20 บาท จาก 50 บาท เป็น 70 บาท และยังให้มีการปรับเพิ่มอัตราค่าขนสัมภาระขนาด 26 นิ้วขึ้นไปเพิ่มเติมแก่แท็กซี่สนามบิน โดยสัมภาระ 2 ชิ้นแรกจะไม่คิดค่าบริการเพิ่ม แต่ตั้งแต่ชิ้นที่ 3 เป็นต้นไปจะต้องจ่ายค่าบริการชิ้นละ 20 บาท

โดย ขบ. จะหารือกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เพื่อออกประกาศบังคับใช้ต่อไป

ส่วนการแก้ไขปัญหาแท็กซี่ป้ายดำหรือแกร็บแท็กซี่นั้น ได้สั่งการให้ ขบ. ไปแก้กฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถนำรถป้ายดำส่วนบุคคลมาให้บริการสาธารณะได้ แต่จะต้องเป็นบริษัทที่เป็นสัญชาติไทยเท่านั้น และจะต้องมาขึ้นทะเบียนกับ ขบ. และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ เช่น การเสียภาษีรายได้ เป็นต้น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารครั้งนี้ เป็นการปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10% ซึ่งตามขั้นตอนของกฎหมาย ขบ. จะต้องกลับไปจัดทำอัตราค่าโดยสารใหม่มาเสนอให้ รมว.คมนาคม ลงนาม และประกาศบังคับใช้ต่อไป