ก้าวล้ำอีกขั้น!แพทย์มหาสารคามผ่าตัดไทรอยด์ไร้แผลเป็น ครั้งแรกรพ.ในสธ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 ตุลาคม  ที่ห้องประชุมจัมปาศรี โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วย นายแพทย์สุรกิจ ยศพล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และนายแพทย์สัจจชน ช่างถม นายแพทย์ชำนาญการจากกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกันแถลงข่าวถึงความสำเร็จในการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องทางช่องปาก โดยไม่มีร่องรอยแผลเป็นโดยสิ้นเชิง ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วย

โดยการผ่าตัดไทรอยด์แบบส่องกล้องผ่านทางช่องปาก ไร้แผลเป็นที่ผิวหนังโดยสิ้นเชิง ถือเป็นครั้งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และครั้งแรกของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวของวงการศัลยแพทย์ไทย การผ่าตัดชนิดนี้นับได้ว่าเป็นการผ่าตัดที่ไม่หลงเหลือแผลเป็นให้เห็นเลย ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีก้อนไทรอยด์โตที่คอดีขึ้นอย่างชัดเจน เสริมสร้างความมั่นใจของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

นายแพทย์สัจจชน ช่างถม นายแพทย์ชำนาญการจากกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดเผยว่าการผ่าตัดไทรอยด์ที่มีมาตั้งแต่ในอดีต ก็คือการผ่าตัดไทรอยด์แบบเปิด โดยศัลยแพทย์จะทำการลงมีดที่บริเวณคอในแนวขวาง ซึ่งสามารถตัดไทรอยด์ออกได้หมดรวมถึงสามารถเลาะต่อมน้ำเหลืองได้ด้วยในบางกรณี และแน่นอนว่าการผ่าตัดแบบเปิดนี้ ทำให้เกิดแผลเป็นที่คออย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากแผลเป็นจะอยู่ที่คอ ภายนอกร่มผ้าทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่เกิดความไม่สบายใจที่จะมีแผลเป็นอยู่ที่คอ จึงได้มีความพยายามในการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดแผลเป็นที่คอ โดยใช้เทคนิคการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องวีดีทัศน์ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ลงแผลที่รักแร้ หน้าอก หัวนม เป็นต้น แต่วิธีการผ่าตัดต่างๆ เหล่านี้ก็ยังเกิดแผลเป็นที่เด่นชัดต่อคนไข้

525225

ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาเทคนิคในการผ่าตัดผ่านกล้องผ่านทางช่องปากในคน ครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2555 โดยศัลยแพทย์ชาวเยอรมัน และได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดในแต่ละประเทศแตกต่างกันไป ซึ่งในฐานะศัลยแพทย์ที่มองเห็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยไทรอยด์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จึงได้เดินทางไปศึกษาต่อเฉพาะทางศัลยกรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ต่อมาโดยได้รับการถ่ายทอดเทคนิคการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องทางช่องปากจากนายแพทย์อังกูร อนุวงศ์ หน่วยผ่าตัดผ่านกล้องศัลยกรรม กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

ต่อมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 ได้ทำการผ่าตัดคนไข้ ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สามารถผ่าตัดไทรอยด์แบบส่องกล้องผ่านทางช่องปากไร้แผลเป็นที่ผิวหนังโดยสิ้นเชิง โดยได้ทำการผ่าตัดคนไข้ไปแล้ว 21 ราย ทุกรายประสบผลความสำเร็จ โดยไม่เกิดปัญหาแทรกซ้อนใดๆ เจ็บน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิด คนไข้พึงพอใจเป็นอย่างมาก โดยข้อดีของการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องทางช่องปาก คือ จะไม่มีแผลเป็นเกิดขึ้นที่ผิวหนังโดยสิ้นเชิง เนื่องจากจะลงแผลขนาดเล็ก 3 แผล บริเวณเยื่อบุช่องปาก โดยใช้กล้องวิดีทัศน์และอุปกรณ์ผ่าตัดเข้าไปผ่าตัดต่อมไทรอยด์และนำออกผ่านทางปากและทำการเย็บปิด ไหมที่เย็บเป็นไหมละลาย ไม่จำเป็นต้องตัดไหมและเนื่องจากช่องปากมีเส้นเลือดมาเลี้ยงค่อนข้างมาก

ทำให้แผลที่เกิดขึ้นหายไวมาก และไม่เกิดแผลเป็นหรือพังพืดใด ๆ เลย ศัลยแพทย์สามารถผ่าตัดได้ง่ายมากขึ้น เนื่องจากระยะทางระหว่างช่องปากและไทรอยด์ ถือว่าสั้นที่สุดเมื่อเทียบกับการผ่าตัดผ่านกล้องวิธีอื่น ๆ สามารถมองเห็นเส้นประสาทและเส้นเลือดได้ชัดเจน และเนื่องจากต่อมไทรอยด์จะอยู่บนเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล่องเสียง เหนือหลอดลม การผ่าตัดไทรอยด์มีโอกาสบาดเจ็บต่อเส้นประสาททั้งสองข้างได้ แต่วิธีการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องทางช่องปาก จะช่วยลดบาดเจ็บเส้นประสาทใกล้ต่อมไทรอยด์ ทำให้สามารถเก็บเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล่องเสียงนี้ได้ดีกว่า หลังผ่าตัดคนไข้เสียงไม่แหบ สามารถผ่าตัดต่อมไทรอยด์ได้ทั้ง 2 ข้าง พร้อมกัน และในการผ่าตัดเสียเลือดน้อยมาก คนไข้เจ็บน้อยมาก เมื่อเทียบกับวิธีผ่าตัดแบบเปิด

ด้านนายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด มีภารกิจในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนที่เจ็บป่วยทุกโรค มีหมอเฉพาะทางทุกสาขา และเป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาที่ต้องสอนและฝึกทักษะขั้นคลินิคของนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น แพทย์ของโรงพยาบาลมหาสารคามจึงจำเป็นต้องศึกษาและพัฒนาตัวเองตลอดเวลาให้มีเทคนิคการรักษาโรคตลอดจนการผ่าตัดที่จำเป็นต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นที่พึ่งและมั่นใจของคนไข้และผู้มารับบริการ ที่ผ่านมากลุ่มงานศัลยกรรมที่รับผิดชอบการผ่าตัดรักษา สามารถผ่าตัดแบบส่องกล้อง (Advanced Minimal Invasive Surgery) หลายโรค ได้แก่ การผ่าตัดไทรอยด์แบบส่องกล้องผ่านทางช่องปาก การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีด้วยการส่องกล้อง การผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบด้วยการส่องกล้อง การผ่าตัดไส้เลื่อนด้วยการส่องกล้อง การผ่าตัดกระเพาะอาหารด้วยการส่องกล้อง การผ่าตัดลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง และการผ่าตัดโรคหลอดอาหารตีบ เป็นต้น

ในปัจจุบัน กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.มหาสารคาม ได้เตรียมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้องศัลยกรรม (Minimally Invasive Surgery Excellent Center) เพื่อทำการตรวจรักษา วิจัย และผ่าตัดโดยใช้การผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูงให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการและการผ่าตัดผ่านกล้องชั้นนำของประเทศและนานาชาติอีกด้วย โดยกลุ่มงานโรงพยาบาลมหาสารคามได้ร่วมมือกับกลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลตำรวจ ในการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในต่างจังหวัดได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่ดีเยี่ยมเทียบเท่ากับนานาชาติต่อไป

 

 

ที่มา มติชน