คมนาคม อัดงบ 3 พันล้าน เล็งขุดลอกคูคลองแก้ภัยแล้ง พร้อมสั่งกวาดล้าง ท่าเรือ-เรือเถื่อน

‘อธิรัฐ’ ตั้งงบ 3 พันล้าน เล็งขุดลอกลำน้ำ แก้ภัยแล้ง พร้อมสั่งกวาดล้าง ท่าเรือ-เรือเถื่อนทั่วประเทศ ภายใน 6 เดือน – ยกระดับท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา 19 ท่า เป็นสถานีเรือระบบปิดเหมือนกับสนามบิน

อัด 3 พันล.ขุดลอกคูคลอง – นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายให้กับผู้บริหารระดับสูงกรมเจ้าท่า (จท.) เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ว่า ได้สั่งให้เจ้าท่าจังหวัดในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ ดำเนินนโยบายเร่งด่วนเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศ โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งขุดลอกคูคลอง ลำน้ำที่ตื้นเขิน รวมทั้งขยายลำน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งได้ หรือเร่งก่อสร้างเขื่อน โดยขณะนี้ จท. ได้จัดทำแผนแก้ปัญหาภัยแล้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ยังมอบให้เจ้าท่าทั่วประเทศเร่งจัดระเบียบความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ ด้วยการเข้าไปตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยสภาพตัวเรือทุกชนิด ทั้งเรือโดยสาร เรือขนส่งสินค้า และเรือภัตตาคาร และตรวจสอบมาตรฐานท่าเรือแต่ละแห่ง ว่ามีใบอนุญาตประกอบการถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่ รวมทั้งให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะให้เรียบร้อยโดยเร็ว เพื่อให้การสัญจรเกิดความปลอดภัยสูงสุด

“จท. รายงานว่าขณะนี้มีเรือ และท่าเรือจำนวนมากที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงสั่งให้เจ้าท่าแต่ละพื้นที่ใช้มาตรการเข้าไปพูดคุยเพื่อขอให้แก้ไขปัญหาก่อน โดยจะให้เวลาแก้ไขปรับปรุง 6 เดือน หากไม่แก้ไข คงต้องใช้ไม้แข็งสั่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป”

นอกจากนี้ ให้เร่งพัฒนาท่าเรือเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทางน้ำกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ เช่น ระบบราง ถนน และปรับปรุงยกระดับท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน 19 ท่า วงเงินงบประมาณ 800 ล้านบาท ดำเนินการระหว่างปี 2563-65 ให้เป็นสถานีเรือระบบปิดเหมือนกับสนามบิน มีป้ายแสดงตารางเวลาเรือเข้าออก มีอาคารที่พักผู้โดยสาร และร้านค้าสะดวกซื้อให้สามารถนั่งพักรอเรือ รวมทั้งมีระบบจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติแบบท่าเรือปิด ซึ่งขณะนี้ จท. ได้พัฒนาแล้วเสร็จไป 16 ท่า เหลือเพียง 3 ท่า คาดว่าจะดำเนินการเสร็จทั้งหมดในปี 2565 โดยในปี 2563 จะเปิดให้บริการสถานที่เรือนำร่องแห่งแรกที่ท่าเรือสาทร

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีจท. กล่าวว่า ปีนี้ได้เพิ่มสัดส่วนงบประมาณการขุดลอกคูคลอง เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งเพิ่มขึ้น โดยเตรียมงบไว้ประมาณ 3 พันล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินงาน เช่น การขุดลอกร่องน้ำบางปะกง เพื่อรองรับอีอีซี การขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำ (บ้านดอน สุราษฎร์ธานี) เป็นต้น ส่วนการแก้ปัญหาการรุกล้ำลำน้ำนั้น เดิมพบว่ามีการรุกล้ำลำน้ำกว่า 5 หมื่นราย แต่ขณะนี้แก้ไขไปได้ 90% เหลืออีก 10% ซึ่งจะต้องแก้ปัญหาให้จบภายในสิ้นเดือนส.ค.นี้ หากรายใดไม่ยอมแก้ไขปัญหาจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป