แล้งรุนแรง! โคราชประกาศ พื้นที่ภัยพิบัติฝนแล้งน้ำแห้ง เกษตรเสียหาย 119,851 ไร่

แล้งรุนแรง!  โคราชประกาศ พื้นที่ภัยพิบัติฝนแล้ง เกษตรเสียหาย 119,851 ไร่

วันที่ 4 ส.ค. คุณปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ที่ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ฝนแล้ง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

คุณปิยะฉัตร เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ฝนแล้ง จำนวน 2 อำเภอ จากทั้งหมด 32 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอครบุรี จำนวน 3 ตำบล 19 หมู่บ้าน มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,020 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 7,770 ไร่ และอำเภอพระทองคำ จำนวน 5 ตำบล 74 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 13,568 ราย

“พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 112,087 ไร่ รวม 2 อำเภอพื้นที่การเกษตรเสียหายสิ้นเชิง 119,851 ไร่ ส่วนอำเภอที่เหลือได้สั่งการให้ทางเกษตรจังหวัดสำรวจความเสียหายเพื่อประกาศให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรต่อไป” คุณปิยะฉัตร กล่าว