ล็อกซเล่ย์นำรถโดยสารไฟฟ้าให้บริการประชาชนฟรี อำนวยความสะดวกประชาชนที่ไปร่วมถวายสักการะ

ล็อกซเล่ย์ ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน นำรถโดยสารไฟฟ้าวิ่งให้บริการประชาชนฟรี เส้นทาง สนามม้านางเลิ้ง – สนามหลวง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ต้องการเดินทางไปร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิ่งให้บริการฟรี ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 21.00 น. ร่วมสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท พีพีเอเอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

 

 

ที่มา มติชน