“เกาหลีใต้” แชมป์ 5 สมัย “นักกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป” รายใหญ่สุดของโลก 2018

ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่กำลังซบเซาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันอัตราการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างมีนัยสำคัญ “สมาคมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโลก” (World Instant Noodles Association : WINA) เปิดเผยว่า ปี 2018 ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 4.22 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท) และคาดการณ์ว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีก 5.2% อยู่ที่ 57.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2024

ขณะเดียวกัน รายงานระบุด้วยว่า จำนวนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ถูกเสิร์ฟทั่วโลกมีทั้งหมด 103.6 แสนล้านถ้วยในปีที่ผ่านมา พบว่า อยู่ใน “จีนและฮ่องกง” ประมาณ 40,250 ล้านถ้วย ขณะที่ประเทศอินโดนีเซียตามมาเป็นอันดับ 2 และ อินเดียอยู่เป็นอันดับ 3 ส่วนไทยถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 9 ของการสำรวจทั้งหมด โดยจำนวนของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ถูกเสิร์ฟ มีประมาณ 3,460 ล้านถ้วยในปี 2018
อย่างไรก็ตาม “เกาหลีใต้” เป็นประเทศที่บริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่อหัวมากที่สุดในโลก เฉลี่ยแล้ว 76 ซอง/คน/ปี สำหรับ “ไทย” ติดลิสต์อยู่ในลำดับที่ 5 ที่มีการบริโภคอยู่ที่ 49 ซอง/คน/ปี และหากเทียบค่าเฉลี่ยของคนทั่วโลกที่บริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อยู่ที่ 13 ซอง/คน/ปี เท่านั้น