“อย.” ออกประกาศ 3 อาหารเสริมไม่ปลอดภัย เตือนประชาชนระวังซื้อ พร้อมลงโทษผู้กระทำผิด

“อย.” ออกประกาศ 3 อาหารเสริมไม่ปลอดภัย เตือนประชาชนระวังซื้อ พร้อมลงโทษผู้กระทำผิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 62  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่อง “ผลการตรวจพิสูจน์อาหาร” รายละเอียดคือ จากการที่ อย. ได้ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารของสถานที่ผลิตอาหาร บริษัท ฟารีดา ดราย ฟรุ๊ตส์ จำกัด เลขที่ 288/6-8 พ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. ส่งตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลปรากฏว่าตรวจพบ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินค่าความปลอดภัย (ADI) ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจึงเห็นควรประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารให้ประชาชนทราบ โดยผลิตภัณฑ์อาหารฉลากระบุ “ฟารีดาโกจิ อบแห้ง” ตรวจพบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 7,515 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งถือว่าเกินความความปลอดภัยจึงเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา 26(1) ฝ่าฝืนมาตรา 25(1)  โทษตามมาตรา 58 แห่งพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ อย. อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป

เรื่องที่ 2 เรื่อง “ผลการตรวจพิสูจน์อาหาร” รายละเอียดคือ ตามที่ อย. ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารจากสถานที่ผลิตอาหารชื่อ บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เลขที่ 89/8  ถ.หนามแดง-บางพลี ม.9 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ส่งตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลปรากฏว่า ตรวจพบยาแผนปัจจุบัน คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แอรีส เลขสารบบอาหารที่ 31-1-03757-5-0048 ครั้งที่ผลิต P-C63-095/03 วันผลิต 11/12/18 วันหมดอายุ 11/12/20  ตรวจพบยาแผนปัจจุบัน Lorcaserin และ Bisacodyl โดย Lorcaserin เป็นยาที่มีข้อบ่งใช้ในการลดน้ำหนัก ซึ่งเป็นยาในกลุ่มซีโรโทนิน 2 ซี รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์ มีการออกฤทธิ์ที่สมองบริเวณที่เข้าควบคุมความอยากอาหาร ส่งผลให้ผู้ใช้ที่ได้รับยานี้รับประทานอาหารได้น้อยลง และ Bisacodyl เป็นยาระบาย ออกฤทธิ์การกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ใหญ่ โดยทำให้เกิดการระคายเคืองบริเวณกล้ามเนื้อเรียบของลำไส้ใหญ่โดยตรง ทำให้มีการหลั่งน้ำและเกลือแร่ผ่านเยื่อบุผนังลำไส้เพิ่มขึ้น เกิดการสะสมน้ำ จึงส่งผลให้เกิดการขับถ่ายอุจจาระ จัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามมาตรา 26(1) ฝ่าฝืนตามมาตรา 25(1) โทษตามมาตรา 58 แห่งพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “เอส เฟอ เน่” ทางสื่อออนไลน์ ระบุว่า มีขายในจ.พิษณุโลก ฉลากระบุ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอส เฟอ เน่ เลขสารบบอาหาร อย 13-1-23557-0097 ผลิตโดย บริษัท ทิพย์ทวี โอสถ จำกัด เลขที่ 60/65 หมู่ 6 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 10350 จัดจำหน่ายโดย บริษัท นิวควีน เนเจอร์ ฟูด จำกัด เลขที่ 39/25 ถ.แม่สอด-แม่ตาว ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63310 ผลตรวจวิเคราะห์จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก พบ สารไบซาโคดิล จัดเป็นยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาระบาย และจากการตรวจสอบสถานที่ผลิตของสำนักงานสาธารณสุข จ.ปทุมธานี ทราบว่า ไม่มีการผลิตผลิตภัณฑ์ เอส เฟอ เน่ ในบริษัท ทิพย์ทวี โอสถ จำกัด อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 30(3) ประกอบคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารให้ประชาชนได้ทราบ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอส เฟอ เน่ ดังกล่าว ตรวจพบสารไบซาโคดิล จัดเป็นยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาระบาย เข้าข่ายเป็น “อาหารไม่บริสุทธิ์” ตามมาตรา 26(3) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และจากการตรวจสถานที่ผลิต ไม่พบการผลิตจริง เข้าข่ายเป็น “อาหารปลอม” ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ จะมีโทษสูงสุดจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 100,000 บาท