กระแส “รักษ์โลก” ยังไม่กระทบธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก แต่ลูกค้าเลือกใช้กระดาษมากขึ้น

กระแส “รักษ์โลก” ยังไม่กระทบธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก แต่ลูกค้าเลือกใช้กระดาษมากขึ้น

จากกระแสปัจจุบันที่ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของภาวะโลกร้อนมากยิ่งขึ้น ทำให้เริ่มมีการรณรงค์ลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการไม่รับถุงเมื่อซื้อสินค้าน้อยชิ้นของร้านสะดวกซื้อชื่อดัง คาเฟ่หลายร้านลดราคาเครื่องดื่มลงเมื่อลูกค้านำแก้วมาเอง เป็นต้น

“เส้นทางเศรษฐีออนไลน์” สอบถามไปยังผู้ประกอบการขายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดต่างๆ ถึงผลกระทบจากกรณีรณรงค์ลดใช้พลาสติกดังกล่าว

คุณเชาวลิต เจ้าของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ MT Cup ขายส่ง แก้วกาแฟ พลาสติก ราคาโรงงาน เผยว่า สำหรับกระแสดังกล่าว ทางร้านเองไม่ได้รับผลกระทบเท่าไรนัก ยังสามารถขายบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้ตามปกติ ไม่มีการปรับตัวใดๆ เพราะความต้องการของตลาดยังสูงอยู่ เนื่องจากราคาของบรรจุภัณฑ์ไบโอ ที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนมีราคาสูงกว่าพลาสติก ทำให้มีผู้ค้าจำนวนมากยังเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเช่นเดิม

คุณสุนันทา วิสิทธิ์  ผู้ดูแลร้านแก้วพลาสติก แป้งสาลี by บีตี้เบเกอรีช้อป หนองจอก กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า ไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวเช่นกัน และยังไม่มีการปรับตัวในด้านการค้า เนื่องจากกรณีนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าจะเลือกใช้บรรจุภัณฑ์แบบใด โดยทางร้านมีจำหน่ายทั้งพลาสติกและกระดาษ หรือแบบชานอ้อย หากลูกค้าไม่ต้องการพลาสติกทางร้านจะแนะนำให้ใช้บรรจุภัณฑ์แบบกระดาษที่ราคาไม่สูงแทน

คุณณัชญา  เจ้าของกิจการ N&N Package แก้วกระดาษ แก้วพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ ระบุว่า ทางร้านได้รับผลกระทบทำให้ยอดขายบรรจุภัณฑ์พลาสติกลดลง แต่ในขณะเดียวกัน บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษกลับมียอดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแก้วน้ำกระดาษ ที่มีลวดลายสีสันสวยงาม ทางร้านจึงมีการปรับตัว โดยนำบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษมาขายหลากหลายรูปแบบมากกว่าพลาสติก