ธ.ก.ส.เปิดเงื่อนไขรับเงินรางวัล 1 ล. ต้องซื้อสลากหน่วยละ 20 บาทรวม 6 ครั้ง ขายผ่านเซเว่น-แอพฯมือถือ

ธ.ก.ส.เปิดเงื่อนไขรับเงินรางวัล 1 ล. ต้องซื้อสลากหน่วยละ 20 บาทรวม 6 ครั้ง ขายผ่านเซเว่น-แอพฯมือถือ

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงกรณี ธ.ก.ส.มีแผนออกสลากออมทรัพย์ยั่งยืน ราคาหน่วยละ 20 บาท วงเงินประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ขายช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ว่า เท่าที่ประเมินเบื้องต้นคาดว่าสลากดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชน และเกษตรกรรายย่อยพอสมควร เพราะสามารถใช้เงินเพียง 20 บาทซื้อได้ 1 หน่วย โดยไม่จำกัดจำนวนการซื้อสามารถซื้อครั้งละ 20 บาท หรือ 40 บาทก็ได้ อย่างไรก็ตามหากต้องการถูกรางวัลใหญ่ 1 ล้านบาท ต้องซื้อสลากติดต่อกัน หรือซื้อทั้งหมดรวม 6 ครั้ง

“ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ธ.ก.ส.เปิดขายในราคาหน่วยละ 20 บาท จากก่อนหน้านี้ขายสลากชุดมั่นคงหน่วยละ 500 บาท รางวัลใหญ่ 20 ล้านบาท และขายสลากชุดมั่งคั่งหน่วยละ 100 บาทรางวัลใหญ่ 10 ล้านบาท โดยในส่วนสลากชุดมั่นคงและมั่นคั่งต้องถือยาวถึง 36 เดือนหรือ 3 ปี  สำหรับสลากชุดยั่งยืนถือเป็น 24 เดือนหรือ 2 ปี เท่านั้น เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนพร้อมดอกเบี้ย 0.5%”นายสมเกียรติกล่าว

นายสมเกียรติกล่าวว่า สลากหน่วยละ 20 บาท นอกจากได้ดอกเบี้ยเมื่อถือครองครบกำหนดแล้ว ยังลุ้นรางวัลใหญ่ 1 ล้านบาทถึง 2 ครั้ง โดยออกรางวัลใหญ่ปีละ 1 ครั้งในช่วงวันสถาปนาของธ.ก.ส. ในวันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปี โดยการซื้อสามารถซื้อผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ผ่านตู้เติมเงิน และสาขาของธนาคาร