วันเฉลิม ในหลวง ร. 10 : 10 พระบรมฉายาลักษณ์ประวัติศาสตร์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเฉลิม ในหลวง ร. 10 : 10 พระบรมฉายาลักษณ์ประวัติศาสตร์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว – BBCไทย

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 บีบีซีไทยรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ 10 พระรูปในประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนถึงเสด็จขึ้นครองราชย์

ในหลวง ร 10

Getty Images
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยพระราชโอรสและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ คือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ซ้าย) และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ขวา) เมื่อปีพ.ศ. 2496
ในหลวง ร 10

Getty Images
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ทรงเรือใบขนาดเล็กในสระของพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
ในหลวง ร 10

Getty Images
พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงสำราญพระอิริยาบถ ณ คฤหาสน์คิงส์บิเชส ที่ประทับส่วนพระองค์ในเมืองซันนิงฮิลล์ มณฑลเบิร์กเชียร์ของอังกฤษ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2509 (จากซ้ายไปขวา) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในหลวง ร 10

Getty Images
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในหลวง ร 10

Getty Images
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงผนวชที่วัดบวรนิเวศวิหารในปี พ.ศ. 2521 ขณะทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระสมณนามว่า “วชิราลงกรโณภิกขุ”
ในหลวง ร 10

Reuters
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (กลาง) และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขณะทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ซ้าย) พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จไปในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551
ในหลวง ร 10

Reuters
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562
ในหลวง ร 10

AFP
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ทรงโบกพระหัตถ์แก่พสกนิกรที่มารอเฝ้าในวันสุดท้ายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562

ภาพทุกภาพมีลิขสิทธิ์