ยอดตั้งบริษัทใหม่มิ.ย.ทรุด-ธุรกิจเจ๊งพุ่ง เหตุไม่มั่นใจเศรษฐกิจ-รอดูความชัดเจนตั้งรัฐบาลใหม่

ยอดจดตั้งบริษัทใหม่มิ.ย. ลดมาจากปัญหาไม่มั่นใจเศรษฐกิจ-รอดูความชัดเจนตั้งรัฐบาลใหม่ จับตาไตรมาส 4 ปัจจัยลบยังตามหลอน

ยอดตั้งบริษัทใหม่มิ.ย.ทรุด – นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึง การจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนมิ.ย. 2562 ว่า มีจำนวน 5,586 รายลดลง 356 ราย หรือ 6% เมื่อเทียบกับเดือนพ.ค. 2562 จำนวน 5,942 ราย แต่เมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย. 2561 จำนวน 6,514 ราย ลดลง 928 ราย คิดเป็น 14% ทั้งนี้ ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 497 ราย คิดเป็น 9% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 328 ราย คิดเป็น 6% และอันดับ 3 ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร 168 ราย คิดเป็น 3% มูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนมิ.ย. 2562 จำนวน 15,147 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนพ.ค. 2562 จำนวน 35,218 ล้านบาท ลดลง 20,071 ล้านบาท คิดเป็น 57% และเมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย. 2561 จำนวน 24,589 ล้านบาท ลดลง 9,442 ล้านบาท คิดเป็น 38%

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจจัดตั้งใหม่ครึ่งปีแรก 2562 (ม.ค.-มิ.ย.) มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ 38,222 ราย เมื่อเทียบกับครึ่งปีหลังของปี 2561 (ก.ค.-ธ.ค.) 34,561 ราย เพิ่มขึ้น 3,661 ราย คิดเป็น 11% และเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2561 จำนวน 37,548 ราย เพิ่มขึ้น 674 ราย คิดเป็น 2% ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 3,327 ราย คิดเป็น 9% รองลงมา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2,212 ราย คิดเป็น 6% และธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร 1,020 ราย คิดเป็น 3% ตามลำดับ

มูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ครึ่งปีแรกของปี 2562 จำนวน 117,756 ล้านบาท เมื่อเทียบกับครึ่งปีหลังของปี 2561 จำนวน 231,412 ล้านบาท ลดลง 113,656 ล้านบาท คิดเป็น 49% และเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2561 จำนวน 142,872 ล้านบาท ลดลง 25,116 ล้านบาท คิดเป็น 18%