ฟัง “กูรู” เทคโนโลยี แนะ “ทริกสู่ความสำเร็จ” การตลาด 5.0

ฟัง “กูรู” เทคโนโลยี แนะ “ทริกสู่ความสำเร็จ” การตลาด 5.0

ในงาน Thailand Industry Expo 2019 ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อไม่กี่วันก่อน  ได้เปิดเวทีสัมมนาภายใต้หัวข้อ “AI ขุดพลังการตลาดยุค 5.0” เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยในสังคมดิจิตอล ซึ่งงานนี้ได้ “กูรู”ด้านเทคโนโลยีอย่าง คุณยุทธนา เทียนธรรมชาติ กรรมการผู้จัดการบริษัท A Day Fresh จำกัด ทั้งยังเป็นนักพัฒนาธุรกิจ ซอฟต์แวร์ และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Social Media ที่ได้รับความนิยมหลายๆ ตัว

คุณยุทธนา ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประกอบกับ ตลาดในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงขึ้นมากกว่าแต่ก่อน ดังนั้น ผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จในสังคมดิจิตอลได้ จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการทำการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค

และขอแนะนำ “ทริกสู่ความสำเร็จ” ของการตลาดยุค 5.0 ว่ามีหัวใจหลัก 3 ข้อคือ

  1. Conversion คือ การปรับเปลี่ยนวิธีการโฟกัส หรือ กระจายเนื้อหาต่างๆ ที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคของผู้ดำเนินธุรกิจโดยตรง ไม่จำเป็นต้องส่งกระจายไปยังผู้บริโภคทุกคน
  2. Experience คือ การสร้างประสบการณ์ของแบรนด์ เป็นสิ่งสำคัญกับการตลาด 5.0 มาก เพราะปัจจุบันผู้บริโภคเสมือนถือครองสื่อ ดังนั้น ผู้ประกอบการ ธุรกิจต่างๆ ควรที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ และจดจำ เพื่อเป็นแนวทางตัดสินใจในการเลือกใช้แบรนด์ครั้งต่อไป
  3. Data ถือเป็นหัวใจหลักของการตลาด 5.0 โดยการเก็บข้อมูลควรที่จะเจาะลึก เน้นไลฟ์สไตล์ และความพึงพอใจของผู้บริโภค เพื่อต่อยอดไปสู่อนาคต

คุณยุทธนา ยังให้ข้อมูลด้วยว่า ปัจจุบันการตลาด 5.0 ได้เกิดขึ้นแล้วในองค์กรใหญ่ ที่นำระบบ AI มาใช้ เพื่อลดต้นทุนด้านแรงงาน  และขณะที่ผู้ประกอบการรายย่อย แม้ต้นทุนจะไม่มากพอก็มีการนำระบบดิจิตอลมาใช้เช่นกัน เช่น แชทบอท เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน และสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้ การตลาด 5.0 จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการควรปรับตัวให้ทันกับการแข่งขันในตลาดโลก