ซูเปอร์โพลชี้ รบ.ลุงตู่ 2 อยู่ยาวเกิน 2 ปี ต้องตอบโจทย์ปลดทุกข์กระเป๋าแฟ่บคนไทย

วันที่ 21 กรกฎาคม สำนักวิจัยซูเปอร์โพล ได้เผยแพร่ผลสำรวจภาคสนาม หัวข้อเรื่อง “สุข ทุกข์ คนไทย” นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยว่า ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,060 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่างวันที่ 15 -20 กรกฎาคม 2562 พบว่าเมื่อถามถึงผลงานรัฐบาลลุงตู่ (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาป ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทำให้คนไทย สุข หรือ ทุกข์ แค่ไหน เมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าของตัวเอง พบว่าจำนวนมาก หรือร้อยละ 40.7 ทุกข์มากสุด ร้อยละ 19.1 ทุกข์ ร้อยละ 32.1 กลาง ๆ มีเพียงร้อยละ 6.1มีความสุข และเพียงร้อยละ 2.0 เท่านั้นที่สุขมากสุด

เมื่อจำแนกตามพรรคการเมืองที่นิยมชอบฝ่ายค้าน และ ฝ่ายรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 58.0 ของผู้นิยมพรรคฝ่ายค้าน ทุกข์มากสุด มากกว่า ร้อยละ 31.8 ของผู้นิยมพรรคฝ่ายรัฐบาลที่เป็นทุกข์มากสุด เมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าของตัวเอง

ที่น่าพิจารณาคือเมื่อถามถึง สุข หรือ ทุกข์ เมื่อเห็นนักการเมืองเดินสายวิจารณ์การเมืองไทยให้โลกฟัง พบว่าจำนวนมากหรือร้อยละ 42.2 ทุกข์ ถึงทุกข์มากสุด ขณะที่ร้อยละ 51.3 กลาง ๆ และเพียงร้อยละ 6.5 สุข ถึง สุขมากสุด

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.9 จะให้โอกาสรัฐบาลชุดใหม่ทำงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไป ถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาเดือดร้อนเงินในกระเป๋าของประชาชนได้ ขณะที่ ร้อยละ 21.9 ให้โอกาส –2 ปี และร้อยละ 10.2 ให้โอกาสน้อยกว่า 1ปี ตามลำดับ

“การเดินสายให้ชาวต่างชาติช่วยสร้างประชาธิปไตยของไทยจะไม่มีวันเป็นที่ยอมรับโดยคนไทย เพราะประชาธิปไตยของไทยต้องถูกสร้างขึ้นด้วยมือคนไทยและยึดโยงกับสถาบันหลัก สิ่งที่น่าห่วงสุดสำหรับนักการเมืองรุ่นใหม่ไม่ได้อยู่ที่ว่า พวกเขาไม่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้อง แต่อยู่ที่ว่า พวกเขาไม่รู้ว่าอะไรถูก” นายนพดล กล่าว