‘หมอเสริฐ’ ทุ่มอีก 1,395 ล้านบาทซื้อ รพ.เมโย คาดดิลแล้วเสร็จต้นปีหน้า

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือแจ้งกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด เข้าซื้อบริษัท เมโยโพลีคลีนิค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในชื่อ โรงพยาบาลเมโย ในราคาไม่เกิน 1,395 ล้านบาท โดยจะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแวเงินสดภายในของกิจการ หรือการกู้ยืมเงิน และคาดว่าการเข้าซื้อและรับโอนกิจการจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2560 ทั้งนี้ โรงพยาบาลเมโย เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิมีจำนวนเตียง 162 เตียง ในปี 2557 มีกำไรสุทธิ 38 ล้านบาท ปี2558 มีกำไรสุทธิ 41.3 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าซื้อครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าระดับกลาง เนื่องจากโรงพยาบาลเมโยมีโอกาสในการเติบโตสูงเนื่องจากมีฐานลูกค้าระดับกลางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สะดวกต่อการเดินทางและใกล้สถานีรถไฟฟ้าที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 นอกจากนี้ การบริหารงานภายใต้แบรนด์เปาโลที่ได้รับความไว้วางใจในกลุ่มลูกค้าระดับกลางจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็ว และเป็นการเพิ่มช่องทางการส่งต่อคนไข้ให้แก่โรงพยาบาลในกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยได้มาซึ่งทรัพย์สินประมาณ 16,968 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 28 กันยายนบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้ใช้เงินกว่า 10,800 ล้านบาท ซื้อที่ดินและอาคารบริเวณโครงการปาร์คนายเลิศ 15 ไร่ จากกลุ่มตระกูลสมบัติศิริ เพื่อนำมาพัฒนาเป็นโครงการศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร

 

 

ที่มา มติชน