ก.พาณิชย์ผนึก 17 จังหวัดภาคเหนือ ขนสินค้าคุณภาพ จัดงานใหญ่ “ตลาดนัดชายแดน”

กระทรวงพาณิชย์ผนึก 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดงานใหญ่ “ตลาดนัดชายแดน” อ.แม่สาย  

กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลังร่วมกับ 17 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าครั้งใหญ่ “ตลาดนัดชายแดน” หวังผลักดัน SME ภาคเหนือ รุกขยายตลาดประเทศเพื่อนบ้าน พบกับสุดยอดผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการ 17 จังหวัดภาคเหนือ สปป.ลาวและเมียนมาร์ 165 บูธ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธาน Biz Club ประเทศไทย และดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ได้แถลงข่าว กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า “ตลาดนัดชายแดน” (Northern Thailand Border Trade Fair 2019) โดยมีการนำตัวอย่างสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการ SME ภาคเหนือ เช่น ข้าวหอมมะลิ ดอกคำใต้ จ.พะเยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2562 และผลิตภัณฑ์อื่นๆ มาจัดแสดงในงานแถลงข่าวด้วย

นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ, เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ประเทศไทย และหอการค้าจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม การแสดงและจำหน่ายสินค้า “ตลาดนัดชายแดน” (Northern Thailand Border Trade Fair 2019) ขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ 17 จังหวัดภาคเหนือ

ทั้งนี้เพื่อให้สามารถขยายการค้าไปสู่การค้าระดับชายแดนได้ ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า การให้บริการและความสะดวกทางการค้า การลงทุน การค้าชายแดน การค้าผ่านแดน และโลจิสติกส์ รวมทั้งขยายการค้าและการตลาดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการค้า/การลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตลอดจนสนับสนุนการเพิ่มและขยายช่องทางการค้า การลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวชายแดนให้มีความคึกคักและสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับงานดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 4 ส.ค. 2562 ที่ สนามฝึกยุววรรณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพของผู้ประกอบการ SME / ผู้ประกอบการค้าชายแดนในกลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 150 บูธ และผู้ประกอบการจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อีก 15 บูธ


นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นสินค้าราคาสุดพิเศษ การแสดงดนตรี/ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน ได้แก่ “เท่ห์ อุเทน”, “หญิง ธิติกานต์”, “ไม้เมือง”, “กบ ทรงสิทธิ์” และ “อี๊ด ฟุตบาท”

โดยพาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวเพิ่มอีกว่า กระทรวงพาณิชย์ มียุทธศาสตร์การค้าชายแดนในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ประกอบด้วย การพัฒนาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในเรื่องของการขยายตลาดการค้าชายแดน รวมถึงการให้ผู้ประกอบการสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าให้กับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้จากข้อมูลสถิติของกรมการค้าต่างประเทศ พบว่า มูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของไทยในปี 2561 นั้น มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,392,629 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.58% และสำหรับในปี 2562 นี้ มีการตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1.6 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้ จึงนับเป็นการผนึกกำลังกันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนให้กับผู้ประกอบการในกลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือที่สำคัญยิ่ง

นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีนโยบายให้สำนักงานพาณิชย์ของแต่ละจังหวัดจัดกิจกรรมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์นั้น ล่าสุดได้มีจัดทำโครงการเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์จังหวัดอุตรดิตถ์สู่ภูมิภาค ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SME เครือข่ายผู้ประกอบการ Biz Club รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ด้านการตลาดสมัยใหม่ การนำเสนอสินค้าทางออนไลน์ และการสร้าง Brand ตลอดจนดำเนินการกระจายผลผลิตในจังหวัดและต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูป และรณรงค์บริโภคผลไม้ไทย เพื่อกระจายรายได้สู่สังคมและชุมชน

ด้านนายพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธาน Biz Club ประเทศไทย กล่าวว่า เครือข่ายธุรกิจ Biz Club 17 จังหวัดภาคเหนือ มีการพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สินค้าในกลุ่มสามารถจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศให้ได้มากที่สุด โดยมีการรวบรวมสมาชิกให้เห็นถึงความสำคัญในการรวมกลุ่มกัน พร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์คัดสรรที่มีคุณภาพดีตรงกับความต้องการของตลาด และสรรหาตลาดที่เหมาะสมทั้งในและต่างประเทศ ทำให้มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและสามารถกระจายสู่ตลาดครั้งละจำนวนมากจนได้รับความสนใจจากผู้ซื้อ

ขณะที่ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดเชียงราย มีการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ ระหว่าง จ.เชียงราย กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเมื่อเร็วๆ นี้ได้เดินทางไปที่รัฐฉาน สาธารณรัฐสหภาพเมียน และเมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่ผ่านมายังได้พบปะหารือร่วมกับคณะผู้แทนสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจีน เพื่อสร้างความสัมพันธ์และให้ข้อมูลด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และเชิญชวนนักลงทุนจากประเทศจีนมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายอีกด้วย